Przeniesienie notowań BioMaximy na rynek główny GPW nastąpi 31 stycznia

Zgodnie z uchwałą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), akcje BioMaximy zostaną wprowadzone do obrotu na rynku głównym 31 stycznia br., podała spółka.

Do do obrotu giełdowego na głównym rynku GPW zostaną wprowadzone akcje zwykłe na okaziciela serii A, B, C, D, E i F o wartości nominalnej 1 zł każda.

W grudniu ub. roku prospekt BioMaximy, sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym wszystkich akcji serii A, B, C, D, E i F, został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Przeniesieniu notowań na rynek podstawowy GPW nie będzie towarzyszyła emisja nowych akcji.

BioMaxima S.A. działa na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest producentem podłoży mikrobiologicznych, systemów do oznaczania lekowrażliwości, a także szerokiej gamy odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro. Spółka jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych takich jak Nova Biomedical, Mitsubishi Chemical, Biolog Inc, Accelerate Diagnostics, Inc. BioMaxima zaopatruje w swoje produkty ponad 2 tys. laboratoriów w Polsce oraz prowadzi działalność eksportową na ponad 60 rynkach. Spółka jest notowana na NewConnect.

(ISBnews)