Ryvu Therapeutics otrzyma 1 mln euro od Menarini Group w ramach projektu SEL24/MEN1703

Ryvu Therapeutics wraz z Berlin-Chemie AG, wchodząca w skład Menarini Group dokonało zmiany w globalnej umowie licencyjnej, na bazie której spółka otrzyma 1 mln euro za osiągnięcie kamienia milowego w rozwijaniu leku przeciw ostrej białaczce szpikowej SEL24/MEN1703, poinformowała spółka.

„[…] Spółka wraz z Berlin-Chemie AG z siedzibą w Berlinie, Niemcy wchodząca w skład grupy Menarini […] dokonała zmiany w globalnej umowie licencyjnej zawartej pomiędzy stronami, na bazie której Menarini Group otrzymało wyłączną licencję do dalszego rozwijania SEL24/MEN1703” – czytamy w komunikacie.

Aneks uściśla postanowienia dotyczące płatności kamieni milowych zgodnie z umową.

„W jego rezultacie emitent otrzyma płatność tytułem osiągnięcia kamienia milowego w wysokości 1 000 000 euro (4 591 500 zł, przeliczone po kursie NBP z 30 grudnia 2021 r. 1 euro = 4,5915 zł), wobec uzyskania sygnałów skuteczności działania SEL24 (MEN1703) u pacjentów z ostrą białaczką szpikową z mutacją IDH, biorących udział w badaniu fazy I/II na etapie eskalacji dawki i ekspansji kohorty” – czytamy dalej.

Obecnie SEL24/MEN1703 znajduje się w badaniu klinicznym typu „first-in-human” fazy I/II eskalacji dawki i ekspansji kohorty w ramach DIAMOND-01 jako monoterapia w leczeniu pacjentów z ostrą białaczką szpikową (AML).

W prowadzonym badaniu klinicznym trwa obecnie rekrutacja pacjentów z AML z mutacją IDH1 lub IDH2 w celu dalszego zbadania aktywności SEL24/MEN1703 w tej subpopulacji, podano także.

SEL24/MEN1703 jest pierwszym w swojej klasie, dostępnym doustnie, dualnym inhibitorem PIM/FLT3, rozwijanym przez Menarini Group na mocy wyłącznej licencji udzielonej przez Ryvu Therapeutics.

Ryvu Therapeutics zostało założone w 2007 r. (jako Selvita), obecnie zatrudnia 150 naukowców, z których 80 posiada stopień naukowy doktora. Ryvu Therapeutics jest notowane na głównym rynku GPW.

(ISBnews)