Polskie spółki opracują robota rehabilitacyjnego dla chorych neurologicznie

Spółka STK Technology zawarła umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) o dofinansowanie projektu TUPTAK, czyli „Opracowanie robota rehabilitacyjnego przeznaczonego dla osób z urazami i dysfunkcjami neurologicznymi uwzględniającego współczesne uwarunkowania i zapotrzebowanie pacjentów” w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Wartość całego projektu to 8 308 850 zł, natomiast kwota dofinansowania wynosi 4 985 310 zł.

„Cieszymy się, że nasz partner technologiczny otrzyma ze strony NCBiR odpowiednie wsparcie finansowe projektu urządzenia o nazwie roboczej TUPTAK. Jest to unikalne urządzenie umożliwiające niezależną rehabilitację osób w każdym wieku, z chorobami neurologicznymi, w tym między innymi: po udarze mózgu, urazie rdzenia kręgowego, MPD (mózgowe porażenie dziecięce) czy SM. Urządzenie to pozwala na jednoczesny trening zarówno kończyn górnych i dolnych, w zakresie realistycznego wzorca chodu w obszarze naturalnego ruchu stopy, biodra oraz chwytu dłoni” – mówi Jacek Walukiewicz, prezes zarządu Constance Care.

Planowane rozpoczęcie prac projektowych już nastąpiło, natomiast prace badawczo – rozwojowe mają rozpocząć się po wykonaniu prototypu.

„To ambitny projekt med-techowy, który doprowadzi do uruchomienia produkcji bardzo nowoczesnego, zrobotyzowanego urządzenia rehabilitacyjnego, który trafi na rynek polski oraz zagraniczny. Wartość całego projektu to ponad 8 mln zł, a kwota dofinansowania wyniesie blisko 5 mln zł” – podkreśla Patrycja Jaśkiewicz, Prezes STK Technology.

Obie spółki stawiają sobie za cel, aby ich wspólny projekt mógł trafić do jak najszerszej grupy osób wymagających specjalistycznej rehabilitacji.

„Nasze unikalne na rynku urządzenie TUPTAK docelowo będzie można również wynajmować i leasingować, gdyż planowane jest zarówno w wersji domowej jak i klinicznej. Myślimy, że pierwsze urządzenia w wersji komercyjnej pojawi się na rynku na przełomie lat 2023 i 2024” – dodaje Walukiewicz.

Wartość przychodów Constance Care wynikających z realizowanych prac badawczo-rozwojowych przy projekcie TUPTAK wyniesie – zgodnie z zawartymi umowami z STK Technology oraz umową dotacji z NCBiR – w latach 2022 i 2023 łącznie 2 380 000 zł.