OncoArendi Therapeutics zleciło badanie kliniczne I fazy dla związku OATD-02

OncoArendi Therapeutics na podstawie wiążącego zlecenia w ramach umowy zleciło Biomapas z siedzibą na Litwie zorganizowanie i kompleksowe przeprowadzenie badania klinicznego pierwszej fazy typu „First in Human” dla związku OATD-02, podała spółka. Wartość zlecenia to 2,9 mln euro (ok. 13,4 mln zł).

OATD-02 jest inhibitorem arginazy opracowywanym jako potencjalny lek innowacyjny w leczeniu pacjentów z wybranymi postaciami zaawansowanych nowotworów. Celem badania klinicznego, podczas którego związek OTAD-02 zostanie podany człowiekowi po raz pierwszy [badanie typu First in Human’], będzie zbadanie bezpieczeństwa, tolerancji oraz aktywności przeciwnowotworowej OATD-02 u pacjentów obu płci z chorobami nowotworowymi. Będzie to badanie kliniczne fazy I, ze wzrastającymi dawkami podawanego związku. Emitent przewiduje, że włączenie pierwszego pacjenta nastąpi w II połowie 2022 r., a samo badanie kliniczne będzie trwało od 18 do 24 miesięcy, podkreślono.

„Zgodnie z zawartą umową, wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie badania klinicznego, w którym weźmie udział do 40 pacjentów. Badanie kliniczne zostanie przeprowadzone w 3-4 ośrodkach na terenie Polski. Ośrodki te będą podmiotami leczniczymi lub specjalistycznymi ośrodkami badań klinicznych faz wczesnych, które posiadać będą dostęp do pacjentów, odpowiednie doświadczenie, personel i zaplecze niezbędne do przeprowadzenia przedmiotowego badania klinicznego” – czytamy w komunikacie.

Umowa będzie realizowana w ramach projektu „Rozwój przedkliniczny i kliniczny inhibitora arginazy do zastosowania w immunoterapii przeciwnowotworowej” współfinansowanego ze środków UE. Wartość zlecenia w ramach umowy wynosi ok. 2,9 mln euro, co stanowi równowartość ok. 13,4 mln zł.

OncoArendi Therapeutics to innowacyjna firma biotechnologiczna specjalizująca się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób układu oddechowego i nowotworów. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od kwietnia 2018 r. W 2020 r. miała 125 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)