OncoArendi miało 13,64 mln zł straty netto, 13,76 mln zł straty EBIT w 2021 r.

OncoArendi Therapeutics odnotowało 13,64 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 67,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

„Na dzień 31.12.2021 roku grupa odnotowała stratę w wysokości 13 636 tys. zł co wynika ze specyficznego modelu biznesowego, który wiąże się z odsunięciem w czasie przychodów z prowadzonej działalności. Są one uzyskiwane po sprzedaży wyników badań, co następuje po około 5-8 latach od rozpoznania nowego celu terapeutycznego. Za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku grupa osiągnęła zysk w wysokości 64 275 tys. zł dzięki zawarciu 5 listopada 2020 roku wyłącznej umowy licencyjnej dotyczącej cząsteczki OATD-01 oraz współpracy w ramach platformy chitynazowej ze spółką Galapagos NV” – czytamy w raporcie.

Maksymalna możliwa do uzyskania przez spółkę OncoArendi Therapeutics wartość wszystkich niezdyskontowanych płatności możliwych do uzyskania po osiągnięciu kamieni milowych, w związku z rozwojem, rejestracją i sprzedażą leku zawierającego cząsteczkę OATD-01, wynosi 320 mln euro. Kwota ta uwzględnią płatność wstępną w wysokości 25 mln euro, którą spółka już otrzymała, przypomniano.

Strata operacyjna wyniosła 13,76 mln zł wobec 73,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,46 mln zł w 2021 r. wobec 124,91 mln zł rok wcześniej.

„W nadchodzącym oraz kolejnym roku zarząd spółki oczekuje: 1. Dalszego rozszerzenia i postępów w rozwoju pipeline małych cząsteczek odziaływujących z białkami, z których 1-2 będą w fazie rozwoju klinicznego, 2 w fazie rozwoju przedklinicznego a co najmniej 4 na wcześniejszym etapie (discovery); 2. Osiągnięcia ważnych kamieni milowych w rozwoju platformy odkrywania małych cząsteczek celujących w mRNA (trzy wczesne programy uruchomione w 2022 i pierwsze wyniki – Proof-of-concept – w testach komórkowych w co najmniej jednym z nich oczekiwane w 2023). Jesteśmy przekonani, że ta przełomowa technologia będzie w przyszłości kluczem do wyleczenia wielu śmiertelnych chorób. 3. Kontynuacji współpracy z Galapagos, w ramach platformy chitynazowej, generującej stabilny strumień finansowania” – napisał prezes Marcin Szumowski w liście do akcjonariuszy.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2021 r. wyniosła 13,37 mln zł wobec 67,93 mln zł zysku rok wcześniej.

OncoArendi Therapeutics to innowacyjna firma biotechnologiczna specjalizująca się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób układu oddechowego i nowotworów. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od kwietnia 2018 r.

(ISBnews)