Captor Therapeutics: Badania potwierdzają aktywność przeciwnowotworową związków w CT-01

Captor Therapeutics uzyskał wyniki dodatkowych badań in-vivo, które potwierdzają wysoką aktywność przeciwnowotworową dwóch związków wiodących rozwijanych w ramach projektu w mysim modelu ludzkiego raka wątroby (tzw. ksenograft). Otrzymane wyniki potwierdzają, że doustne podanie związków projektu CT-01 powoduje całkowity zanik (regresję) guza raka wątrobokomórkowego w mysim modelu Hep3B2.1-7

„Celem badania było ustalenie minimalnej efektywnej dawki dwóch kandydatów na lek. Wysoki poziom aktywności związków zaobserwowano we wszystkich podanych stężeniach dla związku A, gdzie minimalne stężenie wynosiło 10 mg/kg masy ciała oraz w stężeniach w zakresie 100, 50 i 25 mg/kg dla związku B. Wszystkie dawki wykazały całkowitą regresję guzów, a niski poziom dawek minimalizuje ryzyko wystąpienia efektów niepożądanych” – czytamy w komunikacie.

Wyniki przeprowadzonych przez spółkę ww. badań stanowią znaczący kamień milowy i potwierdzają zasadność prowadzenia dalszych prac w ramach projektu, zmierzających do wprowadzenia jednego z tych związków do fazy IND-enabling studies. Jednocześnie, wyniki te dowodzą zdolności spółki do odkrywania degraderów typu klej molekularny z wykorzystaniem platformy technologicznej OptigradeTM, podkreślono.

Captor Therapeutics prowadzi obecnie 5 projektów badawczo-rozwojowych leków na etapie przedklinicznym (w tym trzy znajdują się już w fazie optymalizacji związku wiodącego) oraz 3 projekty ukierunkowane na rozwój platformy technologicznej. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od kwietnia 2021 r.

(ISBnews)