Infoscan przydzielił 20,14 mln akcji serii O, pozyskał z emisji 4,83 mln zł

Zarząd Infoscan podjął uchwałę w sprawie dojścia do skutku emisji akcji zwykłych na okaziciela serii O oraz dokonał przydziału łącznie 20 141 915 akcji o łącznej wartości nominalnej 2 014 191,5 zł. Łączna kwota pozyskana z tytułu emisji akcji serii O wynosi 4 834 059,6 zł, podała spółka.

Emisja została przeprowadzona na mocy upoważnienia nadanego uchwałą nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z 30 grudnia 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii O w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy). Dzień poboru ustalono na 10 lutego br.

„Zarząd spółki podejmie niezwłocznie wszelkie niezbędne czynności prawne i faktyczne związane z wprowadzeniem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect akcji nowej serii O” – czytamy w komunikacie.

Emisja akcji serii O Infoscanu ma na celu pozyskanie finansowania na przejęcie Grupy Modne Zakupy. Infoscan uzgodnił warunki tej inwestycji pod koniec ub.r. W pierwszym etapie Infoscan nabędzie 30% udziałów w GMZ.CO za kwotę 4,5 mln zł, a w dalszej kolejności przejmie kontrolę nad spółką.

Infoscan prowadzi działalność od 2007 r. Spółka rozwija urządzenie zdalnie diagnozujące zaburzenia oddychania podczas snu oraz urządzenia z dziedziny telemedycyny. Jest notowana na rynku NewConnect od 2015 r.

(ISBnews)