Medinice miało 2,86 mln zł straty netto, 3,26 mln zł straty EBIT w 2021 r.

Medinice odnotowało 2,86 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 3,02 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 3,26 mln zł wobec 2,52 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,29 mln zł w 2021 r. wobec 0,37 mln zł rok wcześniej.

„Nasze strategiczne plany na 2022 r. pozostają niezmienne. Głównym celem spółki jest doprowadzenie do komercjalizacji pierwszego produktu. W nadchodzących kwartałach swoją uwagę będziemy koncentrować na realizacji kamieni milowych w priorytetowych projektach” – czytamy w liście zarządu dołączonym do raportu.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2021 r. wyniosła 2,94 mln zł wobec 2,92 mln zł straty rok wcześniej.

Medinice to polska firma o globalnym zasięgu, będąca platformą dla rozwiązań stosowanych w kardiologii. Firma rozwija własne projekty oraz projekty pozyskane od naukowców z Polski i zagranicy. Zespół tworzą profesjonaliści z obszaru medycyny, badań klinicznych, prawa (w szczególności własności intelektualnej) oraz finansów. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w grudniu 2020 r.

(ISBnews)