Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita
–Przygotowany przez ministra zdrowia projekt rozporządzenia ma uchylać rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2. W efekcie pacjent chory na covid będzie traktowany tak jak każdy inny chory na chorobę zakaźną. To rezultat znacznej poprawy sytuacji epidemicznej.