PZ Cormay miał 1,64 mln zł zysku netto, 4,27 mln zł EBITDA w 2021 r.

PZ Cormay odnotował 1,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 12,67 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 68 tys. zł wobec 7,3 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 4,27 mln zł wobec 2,99 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 84,73 mln zł w 2021 r. wobec 65,29 mln zł rok wcześniej.

„W 2021 roku grupa odnotowała wzrost przychodów o 30% w porównaniu do roku poprzedniego osiągając poziom 84 732 tys. PLN. Wzrost sprzedaży był głównie wynikiem silnego wzrostu na rynkach zagranicznych +17 738 tys. zł (+34%). Wzrost sprzedaży na tych rynkach był z jednej strony wynikiem słabszej bazy, z uwagi na relatywnie niską sprzedaż na rynkach zagranicznych w roku 2020 – pierwszym roku pandemii COVID-19, z drugiej zaś był wynikiem prowadzonych działań sprzedażowych, w tym sukcesywnym uzyskiwaniem rejestracji na kolejnych rynkach wprowadzonych do oferty grupy w ostatnich trzech latach pięciu nowoczesnych analizatorów biochemicznych i hematologicznych. Atrakcyjniejsza oferta produktowa pozwalała sprzedawcom i dystrybutorom grupy zdecydowanie skuteczniej rywalizować na globalnym rynku diagnostyki” – czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2021 r. wyniosła 0,14 mln zł wobec 7,79 mln zł straty rok wcześniej.

„W 2022 r. planujemy zaoferować klientom cztery nowe urządzenia: 3 analizatory hematologiczne do badania krwi ludzkiej oraz Equisse, największy w naszej ofercie analizator biochemiczny. Ostatnie z wymienionych urządzeń, opracowane przez Spółkę, w I kwartale br. z sukcesem zakończyło wielomiesięczne testy wewnętrzne i zewnętrze, umożliwiając nam jego zgłoszenie w polskim Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, niezbędne dla startu jego komercjalizacji. Pierwsze seryjnie wyprodukowane egzemplarze analizatora trafią do naszych magazynów w perspektywie najbliższych miesięcy. Na początku III kwartału 2022 r. zostaną one zaoferowane wybranym polskim i zagranicznym klientom. Międzynarodowa premiera analizatora będzie mieć miejsce jesienią w trakcie tegorocznych targów Medica w Dusseldorfie” – czytamy w liście prezesa spółki Flavio Finotello.

PZ Cormay to producent odczynników diagnostycznych i dystrybutor aparatury medycznej. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r.

(ISBnews)