Adamed Pharma zwiększa moce produkcyjne w Pabianicach

W Pabianicach trwa rozbudowa jednego z najnowocześniejszych w polskiej farmacji Centrum Produkcyjno-Logistycznego. Dzięki tej inwestycji firma podniesie swoje zdolności produkcyjne z 2 mld tabletek produkowanych w 2020 roku do 4 mld w 2027 roku oraz zwiększy poziom automatyzacji i robotyzacji procesów. Generalnym Wykonawcą zakończonego I etapu prac jest firma ALSTAL Grupa Budowlana.

Koszt tej inwestycji przekroczy 300 mln zł.

Pierwszy etap rozwoju Centrum w Pabianicach objął budowę i uruchomienie dwóch zintegrowanych obiektów magazynu gotowych wyrobów i materiałów farmaceutycznych oraz centralnej pakowni o łącznej kubaturze 160 000 m3 oraz powierzchni użytkowej prawie 19 000 m2 wykonanych w standardzie farmaceutycznym.

Uruchomienie nowego magazynu pozwoli trzykrotnie zwiększyć liczbę miejsc paletowych w Adamed. Przed uruchomieniem inwestycji firma dysponowała 10 tys. miejsc składowania, a po otwarciu obiektu będzie to łącznie wielkość 34 tys. Dzięki reorganizacji i digitalizacji procesów logistycznych trzykrotnie skróci się czas przyjmowania dostaw towarów i materiałów oraz poprawi się jakość obsługi logistycznej klientów firmy, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Nowa pakownia pozwoli natomiast zwiększyć zdolności produkcyjne oraz poziom standaryzacji i efektywności procesów pakowania produktów leczniczych, w tym ich serializację i agregację.

Adamed Pharma w ciągu ostatnich dwóch dekad przeznaczył na inwestycje i działalność badawczo-rozwojową ponad 1,9 mld zł. Do 2025 r. planuje wydatkować kolejny 1 miliard na inwestycje.

„Rozbudowa Centrum wpisuje się w strategię rozwoju oraz idee Adamed, które obejmują gwarancję bezpieczeństwa oraz odpowiedzialność i zrównoważony rozwój. Dzięki zintegrowanemu programowi rozbudowy Centrum Produkcyjno-Logistycznego dwukrotnie zwiększymy zdolności produkcyjne. Pozwoli nam to skutecznie i odpowiedzialnie reagować na aktualne potrzeby i stale zabezpieczać dostęp do nowoczesnych i skutecznych terapii dla polskich pacjentów” – podkreśla Bartłomiej Rodawski, Dyrektor Operacyjny i Członek Zarządu Adamed Pharma.

Generalny Wykonawca, firma ALSTAL Grupa Budowlana, zakończył już prace budowlane oraz montaż nowoczesnego sprzętu i technologii, która pozwoli na uruchomienie obiektu. W budynku pakowni trwają jeszcze prace związane z testami systemów, montażem ciągów pakujących oraz specjalistycznego wyposażenia, których zakończenie przewidywane jest na styczeń 2023 roku. Zgodnie z planem docelowo zainstalowanych zostanie 12 linii pakujących.