Medicofarma Biotech złożył wnioski patentowe dot. terapii celowanej nowotworów

Medicofarma Biotech złożył do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej dwa wnioski patentowe w zakresie opracowania technologii wykorzystującej RNA w terapii lub zapobieganiu rozwoju nowotworu, szczególnie w terapii glejaka, potrójnie negatywnego raka piersi, raka jajnika i raka trzustki, podała spółka.

„Opisana w przedmiotowych wnioskach technologia dotyczy kompozycji farmaceutycznych do zastosowania w terapii lub zapobieganiu rozwoju nowotworu, opartych o obniżenie poziomu kluczowego dla jego rozwoju białka. Wyniki prac zespołu B+R Medicofarma Biotech w Poznaniu wskazują, że blokowanie działania tego białka w oparciu o technologię RNA potencjalnie może być ścieżką terapeutyczną w leczeniu wybranych nowotworów złośliwych. Spółka realizować będzie dalszą wnikliwą eksplorację naukową i kliniczną dotyczącą wykorzystania technologii objętej wnioskiem. W najbliższym czasie spółka zamierza przejść do wykorzystania modeli zwierzęcych w fazie badań przedklinicznych” – czytamy w komunikacie.

Złożenie wniosku o udzielenie ochrony patentowej nie jest równoznaczne z uzyskaniem ochrony patentowej, a możliwość ewentualnego zastosowania tej technologii w terapii przeciwnowotworowej uzależniona jest od wyników badań przedklinicznych in vivo na zwierzętach oraz kolejno badań klinicznych na pacjentach, zakończono.

Medicofarma Biotech jest spółką badawczo-rozwojową z sektora biotechnologii zajmującą się pracami nad innowacyjnymi lekami, wyrobami medycznymi i produktami biotechnologicznymi. Posiada licencję na produkcję wysokiej jakości, szybkich testów do wykrywania różnorodnych odmian wirusa SARS-CoV-2, który powstał przy współpracy z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN. Jest notowana na rynku NewConnect.

(ISBnews)