W MZ powstał kolejny zespół

Minister zdrowia powołał zespół do spraw organizacji opieki zdrowotnej dla osób starszych. Jego zadaniem ma być opracowanie rozwiązań i rekomendacji w zakresie organizacji opieki zdrowotnej dla osób starszych.

Do zadań Zespołu należy przygotowanie dokumentu zawierającego rozwiązania i rekomendacje w zakresie poprawy opieki zdrowotnej dla osób starszych. Po jego opracowaniu zostanie on przekazany ministrowi w celu akceptacji.

W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący – Sekretarz Stanu albo Podsekretarz Stanu nadzorujący prace Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia;
2) Sekretarz – przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia;
3) członkowie Zespołu:
a) Dyrektor albo Zastępca Dyrektora Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia,
b) Dyrektor albo Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia,
c) dwóch przedstawicieli Biura Prawa i Ustroju w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – w tym
jeden przedstawiciel w randze Dyrektora albo Zastępcy Dyrektora,
d) dwóch przedstawicieli Biura Narodowej Rady Rozwoju, Samorządu i Inicjatyw Obywatelskich w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – w tym jeden przedstawiciel w randze Dyrektora albo Zastępcy Dyrektora,
e) przedstawiciel Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Narodowym Funduszu Zdrowia,
f) przedstawiciel Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
g) Konsultant Krajowy w dziedzinie geriatrii,
h) Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej,
i) prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis – Przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego
Towarzystwa Gerontologicznego,
j) dr n. med. Hanna Kujawska-Danecka – Zastępca Ordynatora ds. Medycznych Kliniki Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku,
k) przedstawiciel Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia,
l) przedstawiciel Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia,
m) przedstawiciel Departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia,
n) przedstawiciel Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

Rozporządzenie jest dostępne: http://dziennikmz.mz.gov.pl/DUM_MZ/2022/49/akt.pdf