Zarząd Mabionu z prezesem Krzysztofem Kaczmarczykiem został powołany na nową kadencję

Rada nadzorcza Mabionu powołała w skład zarządu spółki II wspólnej kadencji Krzysztofa Kaczmarczyka, powierzając mu funkcję prezesa zarządu, oraz Sławomira Jarosa, Adama Pietruszkiewicza i Grzegorza Grabowicza, powierzając im funkcję członków zarządu, podała spółka.

Podjęcie powyższych uchwał związane jest z wygaśnięciem pierwszej wspólnej kadencji członków zarządu spółki. Uchwały wejdą w życie z dniem następującym po dniu odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku. Kadencja członków zarządu spółki jest wspólna i trwa 5 lat, podano.

„Podział kluczowych obszarów/zadań i kompetencji w spółce na poziomie zarządu jest następujący:
– Krzysztof Kaczmarczyk – prezes zarządu, CEO – kieruje pracami zarządu, odpowiada za opracowanie strategii biznesowej spółki, zarządzanie ryzykiem, obszar obowiązków informacyjnych i relacji inwestorskich oraz prowadzenie procesu pozyskania inwestora strategicznego,
– Sławomir Jaros – członek zarządu ds. operacyjnych i naukowych, COO, CSO – odpowiedzialny za projektowanie leków, rozwój technologii, obszar badań klinicznych, obszar kontroli ryzyka farmaceutycznego oraz za nadzór nad procesami wytwórczymi i zarządzanie operacyjne,
– Adam Pietruszkiewicz – członek zarządu ds. sprzedaży, CCO – odpowiada za współpracę z Novavax, rozwój biznesowy spółki, prowadzenie projektów strategicznych, a także pozyskiwanie nowych partnerów,
– Grzegorz Grabowicz – członek zarządu ds. finansowych, CFO – odpowiedzialny za nadzorowanie i zarządzanie polityką finansową spółki. Odpowiada za pozyskiwanie finansowania, negocjacje istotnych operacji finansowych i transakcji handlowych spółki oraz tworzenie planów finansowych spółki i jej sprawozdawczość finansową” – czytamy w komunikacie.

Mabion to polska firma biotechnologiczna, która została utworzona w celu wprowadzenia na rynek leków biotechnologicznych najnowszej generacji opartych na humanizowanych przeciwciałach monoklonalnych. W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect, a w kwietniu 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy.

(ISBnews)