Prezydent podpisał nowelę przyznającą farmaceucie status funkcjonariusza publicznego

Prezydent podpisał nowelizację prawa farmaceutycznego oraz ustawy o zawodzie farmaceuty, która zakłada przyznanie farmaceutom i technikom farmaceutycznym podczas i w związku z wykonywaniem w aptece lub punkcie aptecznym ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

„Ustawa ma na celu przyznanie farmaceutom oraz technikom farmaceutycznym szczególnej ochrony prawnej w czasie wykonywania przez nich czynności w ogólnodostępnych aptekach lub punktach aptecznych” – czytamy w komunikacie.

Zgodnie z ustawą, farmaceuta oraz technik farmaceutyczny, podczas i w związku z wykonywaniem w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym określonych przepisami prawa czynności, będą korzystać z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni po dniu ogłoszenia.

(ISBnews)