Startuje nowy program dla start-upów medycznych. ChallengEIT to szansa na międzynarodową ekspansję

• Firma Novartis, sieć centrów innowacji Novartis BIOME oraz EIT Health łączą siły, by wspólnie wspierać powstawanie nowych rozwiązań medycznych i okołomedycznych, mogących fundamentalnie zmienić system opieki zdrowotnej.
• Uruchomiły program ChallengeEIT dla start-upów, firm typu spin-off oraz małych i średnich przedsiębiorstw z Europy Środkowej, Wschodniej, Południowej i Izraela, które posiadają rozwiązania dążące do poprawy opieki nad pacjentami.
• Wnioski można składać do 15 sierpnia br. poprzez stronę internetową. Udział w programie to oprócz indywidualnego mentoringu, dostępu do największej europejskiej sieci innowacji – Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), możliwość wsparcia akceleracyjnego i otrzymania finansowania pilotażu swojego rozwiązania na zagranicznych rynkach.

Celem międzynarodowego programu ChallengEIT jest wsparcie powstania projektów koncentrujących się na poprawie opieki nad pacjentami poprzez polepszenie dostępu do usług zdrowotnych, szybszą i precyzyjną diagnozę, samodzielne zarządzanie opieką oraz przewidywalną odpowiedź na zastosowane terapie. Twórcy najlepszych pomysłów mają szansę na ich realizację na wybranych rynkach europejskich, na których Novartis prowadzi swoją działalność.

„O przyszłości opieki zdrowotnej można myśleć tylko przy użyciu nowych technologii, które umożliwiają wszystkim zainteresowanym stronom szybsze podejmowanie decyzji. Dla Novartis kluczowe jest nawiązanie współpracy i partnerstw ze środowiskiem technologicznym, naukowym i stroną publiczną w celu wspólnego budowania ekosystemu, który maksymalizuje potencjał cyfryzacji i sztucznej inteligencji. Programy takie jak ChallengEIT to szansa dla polskich start-upów medycznych na przetestowanie swoich pomysłów poza granicami kraju i wywarcie wpływu na przyszłość opieki zdrowotnej” – twierdzi Monique Clua Braun, Country President Novartis Poland.

Jak wziąć udział w ChallengEIT? Zgłoszenia do programu można przesyłać do 15 sierpnia 2022 r. za pośrednictwem formularza na stronie www, w czterech kategoriach, które dotyczą obecnie głównych wyzwań systemu opieki zdrowotnej:
1. Wymiana wiedzy online w międzynarodowym środowisku klinicystów: jak efektywnie wymieniać się najlepszymi praktykami i tzw. case studies, jak usprawnić płynną i dynamiczną komunikację między praktykami w celu poprawy opieki nad pacjentami.
2. Wsparcie pacjenta w ścieżce leczenia: w jaki sposób możemy wyposażyć pacjentów w narzędzia wspierające leczenie, ale i profilaktykę i diagnostykę tak, aby wzmocnić opiekę opartą na rzetelnych i pełnych danych.
3. Medycyna precyzyjna i opieka spersonalizowana: w jaki sposób możemy lepiej przewidywać rezultaty terapii, oceniać profile ryzyka pacjentów i dopasowywać do nich spersonalizowaną opiekę medyczną i okołozdrowotną.
4. Równy dostęp do opieki zdrowotnej: w jaki sposób możemy poprawić dostęp do usług opieki zdrowotnej, zwłaszcza w czasach kryzysu.

Wybrane start-upy otrzymają wsparcie mentoringowe najlepszych światowych ekspertów, dostęp do globalnego networku EIT Alumni, oraz możliwość doskonalenia ich koncepcji biznesowej i samego rozwiązania. Ponadto zwycięski zespół będzie miał szansę na uzyskanie finansowania i współpracę z Novartis BIOME w celu pilotażowego wdrożenia zwycięskiego rozwiązania.

„Znajdujemy się w krytycznym i jednocześnie wyjątkowym momencie, w którym możemy nie tylko opracowywać nowe leki i szybciej wprowadzać je na rynek, ale także dostarczać rozwiązania, które pomagają w efektywniejszym leczeniu pacjentów. Nie możemy i nie chcemy tego robić w pojedynkę. Współpracując z największą siecią innowatorów EIT chcemy wspólnie znaleźć nowe sposoby poprawy diagnostyki i leczenia pacjentów, dzięki wykorzystaniu technologii cyfrowych i danych. Wspólnie z EIT Health uruchomiliśmy ChallengEIT, aby odkryć przełomowe pomysły zgodne z wyzwaniami systemu opieki zdrowotnej, których rozwój można przyspieszyć” – powiedziała Tal Vardi, Novartis BIOME Lead dla Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej.

Do grona zwycięzców ChallengEIT trafi maksymalnie sześć start-upów, które wezmą udział w ścieżce indywidualnej. Decyzje zostaną ogłoszone pod koniec 2022 r., a start pilotażu nastąpi na początku 2023 r.