Opieka koordynowana już wkrótce w POZ

www.mariuszsienko.pl

Od 1 października w przychodniach POZ (Podstawowej Opieki Zdrowotnej) zostanie wprowadzona kompleksowość opieki, dostęp do szerszej diagnostyki. Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia zakłada także współpracę specjalistów medycyny rodzinnej z kardiologami, endokrynologami, pulmonologami i alergologami.

„Świadczenia opieki koordynowanej są realizowane w co najmniej jednym z następujących zakresów:
1) diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, przewlekłej choroby
niedokrwiennej serca oraz migotania przedsionków lub
2) diagnostyka i leczenie cukrzycy, lub
3) diagnostyka i leczenie astmy oskrzelowej i przewlekłej choroby obturacyjnej płuc, lub
4) diagnostyka i leczenie niedoczynności tarczycy oraz diagnostyka guzków pojedynczych
i mnogich tarczycy” – czytamy.

Rozporządzenie znacząco rozszerza pakiet badań, na jakie będzie mógł od 1 października kierować pacjenta lekarz rodzinny. Są to:

badania biochemiczne i immunochemiczne:

BNP (NT-pro-BNP);
albuminuria (stężenie albumin w moczu);
UACR (wskaźnik albumina/kreatynina w moczu);
antyTPO (przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej);
antyTSHR (przeciwciała przeciw receptorom TSH);
antyTG (przeciwciała przeciw tyreoglobulinie);
badania elektrofizjologiczne:

EKG wysiłkowe (próba wysiłkowa EKG);
Holter EKG 24, 48 i 72 godz. (24-48-72-godzinna rejestracja EKG);
Holter RR (24-godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego);

badania ultrasonograficzne:

USG Doppler tętnic szyjnych;
USG Doppler naczyń kończyn dolnych;
ECHO serca przezklatkowe;
diagnostyka czynnościowa:

spirometria;
spirometria z próbą rozkurczową;
diagnostyka inwazyjna – biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy (u dorosłych).

Pełen tekst jest dostępny: https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000196501.pdf