Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Dziennik Gazeta Prawna
–Z badania United Surveys dla DGP i RMF FM wynika, że 12% Polaków opowiada się za utrzymaniem obecnych przepisów aborcyjnych, co trzeci chciałby powrotu do dawnych rozwiązań, natomiast 44% oczekiwałoby jeszcze większego złagodzenia prawa.
–Zdaniem ekspertów uszczegółowiony tryb dochodzenia roszczeń przez pacjentów za tzw. zdarzenia medyczne mające miejsce w szpitalu, wraz z jednostkowymi wycenami, jest korzystny dla pacjentów w sytuacjach mniej groźnych dla zdrowia, w których szkoda jest zdefiniowana i nie ma roszczeń rentowych – w pozostałych przypadkach lepszym rozwiązaniem może okazać się postępowanie sądowe, ponieważ świadczenia kompensacyjne to jedna ryczałtowa kwota, a postępowanie przed rzecznikiem wyklucza możliwość przyznania okresowej renty.

Rzeszów Nasze Miasto
–Lekarze z Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie wzięli udział w elitarnych warsztatach Warsaw Live Endoscopy. Podczas nich zaprezentowali zabieg hepatico-enterostomii. Jest to drenaż dróg żółciowych przeprowadzany u pacjentów z chorobą nowotworową. W KSW1 w ciągu roku lekarze wykonują około 50 takich zabiegów