Tygodniowy przegląd informacji ISBzdrowie i ISBnews z rynku medycyny i biotech

Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 10-14 października.

RYNEK MEDYCYNY I BIOTECH

Pandemia koronawirusa: Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia COVID-19 w okresie 6 -12 października 2022 r. wyniosła 15 749. Od początku pandemii łącznie wykonano 57 068 747 szczepień, podało Ministerstwo Zdrowia (MZ). Od początku pandemii liczba zakażonych koronawirusem wyniosła 6 321 200 osób. W dniach 6-12 października br. wykonano ponad 76 tys. testów na koronawirusa, łącznie wykonano ich ponad 37,4 mln. Liczba osób w pełni zaszczepionych wynosi 22 565 802, zaszczepionych dawką przypominającą – 14 342 739.

Ulga zdrowotna: Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) wystąpiły ze wspólnym stanowiskiem, w którym deklarują działania na rzecz wprowadzenia w polskim systemie podatkowym ulgi w PIT, w ramach której możliwe byłoby odliczenie od podatku kwoty 15% wydatków na świadczenia zdrowotne, ponoszonych przez podatników z prywatnych środków. Uszczelnienie tego obszaru mogłoby przynieść do 1,6 mld zł dodatkowych wpływów podatkowych rocznie, podały organizacje.

Szczepienia: Prezydent RP Andrzej Duda skierował do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Medycznym oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy ma na celu wsparcie działań związanych z profilaktyką chorób zakaźnych, w szczególności przez zakup szczepionek do przeprowadzania zalecanych szczepień ochronnych w ramach Programu Szczepień Ochronnych, o którym mowa w art. 17 ust. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Pozwoli to na kierunkowe docelowe działania ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie dofinasowania profilaktyki w obszarze nieobjętym obowiązkiem szczepień w zależności od potrzeb i sytuacji epidemicznej z uwzględnieniem wieku i grupy docelowej, dla której ochrona indywidulana stanowi wpływ na zdrowie publiczne państwa.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Bayer: Zatrudnił 200 pracowników – specjalistów branży IT w Digital Hub Warsaw do innowacyjnych rozwiązań w sektorze ochrony zdrowia i rolnictwa, podała spółka.

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

Synektik: Synektik Czech Republic s.r.o. – spółka zależna Synektik – podpisał umowę ze Szpitalem Uniwersyteckim w Motolu w Czechach na dostawę systemu robotycznego do chirurgii małoinwazyjnej da Vinci do szpitala, instalację systemu i szkolenia personelu wraz z opieką serwisową w ramach gwarancji, podała spółka. Łączna wartość umowy wynosi netto 1,68 mln euro. Realizacja dostawy systemu da Vinci nastąpi w terminie do 1 listopada 2022 r.

PZU: Ruszył drugi sezon programu „Zacznij od zdrowia”, który emitowany będzie w każdą niedzielę o godz. 17:30 na antenie TVP2. W kolejnych odcinkach programu, który powstaje we współpracy z PZU, zostaną przybliżone najciekawsze tematy z obszaru medycyny, profilaktyki zdrowotnej oraz bezpieczeństwa. W magazynie znajdą się porady ekspertów, którzy opowiedzą w jaki sposób można o siebie zadbać. Nie zabraknie także felietonów o Dobrej Drużynie PZU, która promuje aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży.

Ryvu Therapeutics: Podczas konferencji AACR-NCI-EORTC Molecular Targets and Cancer Therapeutics Symposium, która odbędzie się w dniach 26-28 października 2022 r. w Barcelonie, przedstawi najnowsze dane dotyczące badań prowadzonych. W ramach prezentacji posterowych omówione zostaną: dane kliniczne dla programu RVU120 w nawrotowych/opornych na leczenie przerzutowych lub zaawansowanych guzach litych, dane przedkliniczne wskazujące na potencjał RVU120 do wzmacniania cytotoksyczności komórek NK zależnej od przeciwciał terapeutycznych, najnowsze wyniki z programu MTA-kooperacyjnych inhibitorów PRMT5.

American Heart of Poland: Na przełomie września i października w należącym do grupy Uzdrowisku Ustroń zakończył się proces rekonstrukcji otworu wydobywczego ustrońskiej solanki. Był to pierwszy raz od 50 lat, gdy przeprowadzono tego typu prace. Uzdrowisko posiada nawet Zakład Górniczy, dedykowany do tego typu zadań. Dzięki rekonstrukcji zapotrzebowanie Uzdrowiska i jego kuracjuszy na ten cenny surowiec zostało zapełnione na kolejne lata.

Źródła: depesze ISBnews, serwis ISBzdrowie.pl, ISBiznes.pl oraz informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews/ISBzdrowie)