Celon Pharma ma ok. 27 mln zł dofinansowania dla nowego celu dla analogu białka FGF1

Wniosek Celon Pharmy o dofinansowanie projektu „Analog FGF1: nowy cel terapeutyczny dla niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby i powiązanych chorób metabolicznych”, przedstawiony do ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych konkursu, został zakwalifikowany do dofinansowania, podała spółka. Całkowity koszt projektu został określony na ok. 49 mln zł, a wysokość dofinansowania (przyznana kwota środków publicznych) wynosi ok. 27 mln zł.

Termin realizacji projektu to 31 października 2028 r.

„Celem projektu jest rozwój i wprowadzenie na rynek nowego produktu opartego na terapii białkowej celowanej w choroby tzw. syndromu metabolicznego: niealkoholowe stłuszczenie wątroby (z ang. non-alcoholic fatty liver disease, NAFLD), otyłość, hipertrójglicerydemia, hipercholesterolemia oraz hiperglikemia” – czytamy w komunikacie.

Wskazane obszary terapeutyczne są istotnymi celami nowoczesnych terapii, ponieważ częstotliwość występowania syndromu metabolicznego waha się od 20 do 25% w populacji dorosłych i od 0 do 19,2% u dzieci; ale może sięgać prawie 80% u chorych na cukrzycę typu 2. Zespół warunków, które występują razem, zwiększają w sposób dramatyczny ryzyko chorób serca, udaru mózgu i cukrzycy typu 2, wskazała spółka.

Projekt obejmuje przeprowadzenie badań podstawowych, przemysłowych oraz rozwojowych do 2. fazy badania klinicznego włącznie.

Jak zaznaczono, warunkiem przekazania środków finansowych jest podpisanie umowy o dofinansowanie, co powinno nastąpić w terminie 30 dni roboczych od daty doręczenia spółce informacji o wynikach konkursu.

„Zarząd spółki przypomina, iż o zawarciu o zawarciu z Salk Institute for Biological Studies umowy w sprawie zakupu licencji umożliwiającej spółce kontynuację prac klinicznych nad analogiem białka FGF1 w leczeniu cukrzycy typu II, a także rozszerzenie prac rozwojowych na inne metaboliczne wskazania kliniczne, spółka informowała w raporcie bieżącym nr 5/2022 z dnia 21 lutego 2022 r.” – czytamy dalej.

Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2016 r.

(ISBnews)