PolTREG miał 0,53 mln zł straty netto, 1,41 mln zł straty EBIT w III kw. 2022 r.

PolTREG odnotował 0,53 mln zł jednostkowej straty netto w III kw. 2022 r. wobec 0,92 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 1,41 mln zł wobec 0,92 mln zł straty rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,1 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 0,2 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 1,49 mln zł jednostkowej straty netto w porównaniu z 1,53 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 0,7 mln zł w porównaniu z 0,6 mln zł rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży zarówno w roku 2022, jak i 2021 roku dotyczą udzielenia sublicencji Uniwersyteckiemu Centrum Klinicznemu na wytwarzanie Preparatu limfocytów TREGS (przychody zależne od liczby podań preparatów TREG w ramach wyjątku szpitalnego), wskazano w raporcie.

„Na obecnym etapie rozwoju spółka finansuje swoją działalność, pozyskując środki przede wszystkim z kolejnych emisji akcji oraz dotacji i grantów. Z uwagi z jednej strony na brak znaczących przychodów, a z drugiej strony konieczność ponoszenia wysokich kosztów prac badawczo-rozwojowych spółka od początku działalności osiąga straty. Oczekuje się, że sytuacja taka będzie się powtarzać w dającej się przewidzieć przyszłości, aż do momentu skutecznej komercjalizacji produktów będących w obszarze badań i rozwoju” – czytamy w raporcie.

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec września br. wynosiły 97,64 mln zł wobec 13,26 mln zł rok wcześniej.

PolTREG jest światowym pionierem terapii komórkowych opartych na Tregach – najbardziej zaawansowanym w badaniach klinicznych. Twórcy PolTREG przeprowadzili pierwsze na świecie podanie preparatu TREG u człowieka. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w listopadzie 2021 r.

(ISBnews)