Tygodniowy przegląd informacji ISBzdrowie i ISBnews z rynku medycyny i biotech

Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 21-25 listopada.

RYNEK MEDYCYNY I BIOTECH

Ubezpieczenia zdrowotne: Liczba objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym wzrosła o 10,6% r/r do 4,08 mln osób na koniec III kw. 2022 r., podała Polska Izba Ubezpieczeń. Składka przypisana brutto wyniosła 878,7 mln zł (+12,45% r/r)

Pandemia koronawirusa: Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia COVID-19 w okresie 17-23 listopada 2022 r. wyniosła 2 384. Od początku pandemii łącznie wykonano 57 607 445 szczepień, podało Ministerstwo Zdrowia (MZ). Od początku pandemii liczba zakażonych koronawirusem wyniosła 6 349 973 osób. W dniach 17-23 listopada br. wykonano ponad 36,2 tys. testów na koronawirusa, łącznie wykonano ich ponad 37,7 mln. Liczba osób w pełni zaszczepionych wynosi 22 596 452, zaszczepionych dawką przypominającą – 14 842 664.

Badania kliniczne: Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi, przedłożony przez ministra zdrowia, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). „Projekt umożliwi pełne stosowanie prawa Unii Europejskiej, jeśli chodzi o badania kliniczne produktów leczniczych stosowanych u ludzi. Nowe przepisy zwiększą także atrakcyjność badań klinicznych, prowadzonych na terenie Polski” – czytamy w komunikacie.

Pakiety medyczne: W kosztach spersonalizowanych pakietów medycznych byłoby gotowych partycypować 60% pracowników, wynika z raportu zrealizowanego przez IR Center we współpracy z Centrum Medycznym Enel-Med. Liczba ta wzrasta do 67%, jeśli rozwiązanie obejmuje dodatkowe usługi stomatologiczne.

RYNEK FARMACEUTYCZNY

Rynek apteczny: Wartość sprzedaży na aptecznym rynku farmaceutycznym wzrosła o 7,4% r/r i wyniosła 4,03 mld zł w październiku, wynika z danych PEX PharmaSequence. Narastająco w okresie styczeń-październik 2022 rynek apteczny wzrósł o 13,5% r/r do 37,35 mld zł.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Pharmena: Odnotowała 0,74 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2022 r. wobec 3,09 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Mabion: Odnotował 5,06 mln zł jednostkowej straty netto w III kw. 2022 r. wobec 15,63 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Celon Pharma: Odnotował 11,67 mln zł jednostkowej straty netto w III kw. 2022 r. wobec 7,83 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ryvu Therapeutics: Odnotowało 11,8 mln zł jednostkowej straty netto w III kw. 2022 r. wobec 22,82 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Mabion: Podpisał z Novavax dziewiąte rozszerzenie zakresu usług umowy produkcyjnej w postaci specyfikacji warunków zlecenia, podała spółka. Umowa dotyczy badania wszystkich dotychczasowych produktów firmy Novavax z obszaru szczepionek przeciwko Sars-CoV-2.

Scanmed: Grupa Scanmed – prywatny operator medyczny z portfela Abris Capital Partners – sfinalizowała przejęcie Ars Medical w Pile. Scanamed poszerza w ten sposób swoją ofertę o 5 oddziałów szpitalnych oraz nowoczesną diagnostykę, podała spółka.

Synektik: Odnotował 2,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. roku obrotowego 2021/2022 (lipiec-wrzesień 2022) wobec 3,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

CHC-Cannabis HealthCare: Planuje pozyskać 2,2 mln zł z publicznej oferty, w której zapisy rozpoczęły się dziś, podała spółka. Planuje debiut na New Connect.

Asbis: Zawarł umowę nabycia 15,5% udziałów (przy czym 80% udziałów pochodzi z nowej emisji) spółki RSL Revolutionary Labs Ltd z siedzibą w Limassol (Cypr), podała spółka. Cena nabycia ww. udziałów wyniosła 700 tys. euro.

Selvita: Akcjonariusze Selvity – Paweł Przewięźlikowski i Augebit Fundusz Inwestycyjny Zamknięty – zakończyli proces oferty sprzedaży akcji spółki w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB), w ramach której sprzedali łącznie 1 mln akcji po cenie 78,7 zł za sztukę, podała spółka.

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

Pure Biologics: Wnioski o dofinansowanie dwóch projektów rozwoju leków, przedstawione do konkursu Agencji Badań Medycznych (ABM) na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii komórkowych lub produktów białkowych, zostały zarekomendowane do dofinansowania, podała spółka. Rekomendowana przez ABM kwota dofinansowania obu projektów wynosi 62,57 mln zł.

PolTREG: Projekt pn. „Terapia komórkowa stanu przedcukrzycowego [prediabetes] w oparciu o namnożone sztucznie limfocyty regulatorowe CD4+CD25+CD127- i przeciwciało antyCD20” został umieszczony na liście rankingowej Agencji Badań Medycznych (ABM) projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii komórkowych lub produktów białkowych, podała spółka. Rekomendowana wartość dofinansowania ABM to ok. 31,7 mln zł.

Celon Pharma: Wniosek Celon Pharmy o dofinansowanie projektu „Analog FGF1: nowy cel terapeutyczny dla niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby i powiązanych chorób metabolicznych”, przedstawiony do ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych konkursu, został zakwalifikowany do dofinansowania, podała spółka. Całkowity koszt projektu został określony na ok. 49 mln zł, a wysokość dofinansowania (przyznana kwota środków publicznych) wynosi ok. 27 mln zł.

Synektik: Synektik Czech Republic – spółka zależna Synektik – podpisał z Centralnym Szpitalem Wojskowym – Wojskowym Szpitalem Uniwersyteckim w Pradze umowy na dostawę systemu robotycznego do chirurgii małoinwazyjnej (da Vinci) do szpitala, instalację systemu i szkolenie personelu, opiekę serwisową w ramach gwarancji, dostawę instrumentów oraz akcesoriów na okres 4 lat, a także pogwarancyjną opiekę serwisową na okres 7 lat. Łączna wartość umów wynosi netto 143 045 000 CZK. Przychody uzyskane z realizacji projektu wpłyną na wyniki sprzedaży w roku finansowym 2022, trwającym od 1 października 2022 r. do 30 września 2023 r.

Źródła: depesze ISBnews, serwis ISBzdrowie.pl, ISBiznes.pl oraz informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews/ISBzdrowie)