Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Dziennik Gazeta Prawna
–W trakcie sejmowych prac nad ustawą o Państwowym Instytucie Medycznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, której zadaniem jest przekształcenie Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w instytut badawczy, pojawiły się wątpliwości dotyczące tworzenia wyjątkowych zasad dla jednej placówki. Ponadto w stosunku do pierwotnej wersji projektu wprowadzono zmiany, dotyczące m.in. podwyższenia wymogów stawianych dyrektorowi instytutu, zwiększono także udział związków zawodowych.
–Senacka komisja zdrowia wprowadziła poprawki do nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym, zakładające m.in. możliwość finansowania badań genetycznych dla wszystkich pacjentów, nie tylko dzieci i młodzieży, oraz zwiększenie puli pieniędzy na ratunkowy dostęp do technologii lekowych.
–Z odpowiedzi wiceministra zdrowia Waldemara Kraski na interpelację Franciszka Sterczewskiego z KO i grupy innych posłów wynika, że na oddziały psychiatryczne dla dorosłych trafia coraz więcej osób niepełnoletnich – dwa lata temu było 200 takich przypadków, w tym roku już 311.

Głos Wielkopolski
–Dwa nowoczesne projekty radioterapii (śródoperacyjnej oraz typu FLASH) będą realizowane w marszałkowskim Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu. Na ten cel Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał ponad 11 mln zł środków unijnych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020.

GazetaLubuska.pl
Gorzowskie Uniwersyteckie Centrum Onkologii otrzymało zgodę Państwowej Agencji Atomistyki i niebawem jako trzeci ośrodek w kraju rozpocznie leczenie pacjentów z rakiem prostaty za pomocą brachyterapii z wszczepieniem implantów stałych. Zabieg umożliwia bezpieczne podanie wysokiej dawki promieniowania (rozłożonej w czasie) w obszarze prostaty, z jednoczesnym zaoszczędzeniem zdrowych tkanek sąsiadujących.