Selvita miała 8,99 mln zł zysku netto, 24,51 mln zł zysku EBITDA w III kw. 2022 r.

Selvita odnotowała 8,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 2,32 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Skonsolidowany zysk netto bez programu motywacyjnego wyniósł 15,7 mln zł wobec 10,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 14,73 mln zł wobec 5,13 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 24,51 mln zł wobec 11,27 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 106,94 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 80,51 mln zł rok wcześniej.

„Kontynuujemy dynamiczny wzrost, poziom przychodów po trzech kwartałach niemal zrównał się z przychodami wypracowanymi w całym 2021 r. Należy przy tym pamiętać, że druga połowa minionego roku stanowi dla nas dość wysoką bazę. Utrzymujemy wysoką rentowność na wszystkich poziomach. Backlog na 2022 r. zbliża się do 400 mln zł, co potwierdza, że pomimo wymagającego otoczenia, dość skutecznie opieramy się czynnikom makroekonomicznym” – powiedział współzałożyciel, istotny akcjonariusz i prezes Selvity Bogusław Sieczkowski, cytowany w komunikacie.

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 17,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 6,75 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 302,43 mln zł w porównaniu z 219,75 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2022, usługi badawczo-rozwojowe realizowane przez Selvitę wygenerowały 263,9 mln zł (wzrost o 35% r/r) i odpowiadały za 86% przychodów grupy. W III kw. ta część działalności odpowiadała za 92,4 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o ponad 30% r/r. Po dziewięciu miesiącach 2022 r. EBITDA generowana przez usługi badawczo-rozwojowe przekracza 80,4 mln zł, o 54% więcej r/r.

„Prowadzimy bardzo intensywne działania sprzedażowe. Tylko w okresie od września do grudnia tego roku mamy zaplanowany udział w ponad 40 wydarzeniach branżowych. Szczególnie cieszy mnie wzrost sprzedaży w obszarze badań regulacyjnych, które w trzech pierwszych kwartałach tego roku odpowiadały za 41,1 mln zł przychodów, a obecny backlog na 2022 r. wskazuje zakontraktowanie na poziomie ponad 49 mln zł – o 57% więcej niż rok wcześniej” – dodał wiceprezes Miłosz Gruca, odpowiedzialny m.in. za rozwój biznesu.

Segment bioinformatyczny (Ardigen) wypracował w okresie I-III kw. 2022 34,8 mln zł przychodów zewnętrznych, co oznacza 60% wzrostu r/r (ponad 13,5 mln zł przychodów w samym III kw., o 58% więcej r/r). Zysk EBITDA w tej części biznesu wyniósł na koniec III kw. 5,6 mln zł. Natomiast w związku z intensywnymi inwestycjami spółki był na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego. Backlog w bioinformatyce wynosi obecnie 45,8 mln zł, co oznacza wzrost o 53% wobec analogicznego okresu poprzedniego roku, podano również.

„Ardigen bardzo intensywnie inwestuje w prace badawczo-rozwojowe, co wiąże się z podwyższonymi wydatkami. Spółka jest jednak w pełni rentowna i finansuje się samodzielnie. W trzecim kwartale Ardigen zawarł umowę z BROAD Institute of MIT and Harvard, dołączając do 'JUMP-Cell Painting Consortium’, obok takich firm, jak Amgen, Astra Zeneca, Bayer, Eisai, Merck, Pfizer, czy Takeda. Wspólnie tworzymy największy na świecie udostępniony publicznie zbiór danych obrazowych charakteryzujący zmiany fenotypowe komórek, spowodowane działaniem związków małocząsteczkowych. Dołączenie do konsorcjum będzie wspomagało nasze własne prace badawcze, a także wzmocni naszą wiarygodność i rozpoznawalność” – powiedział współzałożyciel, istotny akcjonariusz i prezes Ardigen Janusz Homa.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2022 r. wyniósł 25 mln zł wobec 6,01 mln zł zysku rok wcześniej.

Akcje Selvity (wcześniej Selvita CRO S.A.) zadebiutowały w połowie października 2019 r. na rynku głównym GPW. Wcześniej sąd rejestrowy zatwierdził podział Selvity. Decyzja sądu oznaczała dla Selvita S.A. formalną finalizację procedury związanej z podziałem spółki na dwa niezależne podmioty – Selvita S.A. (wcześniej Selvita CRO S.A.) i Ryvu Therapeutics S.A. (wcześniej Selvita S.A.).

(ISBnews)