Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita
–Do Sejmu skierowana została nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zakładająca, że Narodowy Fundusz Zdrowia przejmie od budżetu państwa finansowanie m.in. ratownictwa medycznego oraz leków dla seniorów i kobiet w ciąży. Zdaniem eksperta ds. zdrowia Federacji Przedsiębiorców Polskich Wojciecha Wiśniewskiego zmiana ta sprawi, że uszczuplenie środków NFZ wyniesie w ciągu trzech lat od 21,4 mld zł do 37,4 mld zł.
Dziennik Gazeta Prawna
–Zdaniem Izby POLMED, skupiającej producentów i dystrybutorów wyrobów medycznych, nowelizacja rozporządzenia ministra zdrowia ws. wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oznacza poprawę sytuacji cukrzyków oraz osób korzystających z aparatów słuchowych, kompromis w sprawie stomików, wymaga jednak dopracowania rozwiązań dotyczących środków chłonnych i wózków inwalidzkich.

Parkiet
–Jak podaje PFR Portal PPK, z opcji wypłaty z pracowniczych planów kapitałowych w przypadku choroby skorzystało do tej pory 66 osób, które wypłaciły łącznie 132,9 tys. zł, z czego 99,2 tys. zł w 2022 r. Wypłata oszczędności z PPK w związku z chorobą przed 60. rokiem życia jest możliwa w przypadku uczestnika programu, jego małżonka oraz niepełnoletniego dziecka – bez żadnych konsekwencji można wypłacić do 25% zebranych środków.