Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita
–W wyniku ostatniej rekrutacji na medyczne specjalizacje prawie 1,5 tys. młodych lekarzy nie rozpocznie żadnej z nich, jednocześnie ok. 1 tys. miejsc pozostanie wolnych. Wynika to z faktu, że medycy nie interesują się specjalizacją np. z patomorfologii czy geriatrii. Zdaniem Damiana Pateckiego z Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi sytuację taką poprawiłby powrót do mechanizmu odwołań.
–W jesiennej rekrutacji na specjalizacje medyczne złożono łącznie 5 639 wniosków. Na specjalizacje zakwalifikowało się 4 180 osób, w tym 3 071 w trybie rezydentury. W trybie pozarezydenckim dostało się 1 109 osób. W postępowaniu dostępnych było 4 218 miejsc rezydenckich i 11 955 pozarezydenckich.

Głos Wielkopolski
–W Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym w Poznaniu otwarto Centrum Histeroskopii w Znieczuleniu Miejscowym. Zdaniem ministra zdrowia Adama Niedzielskiego jest to wydarzenie o ogromnym znaczeniu dla polskiej medycyny. Ośrodek będzie stosował nowoczesną metodę diagnostyki i leczenia, pozwoli też na to, żeby kształcić innych lekarzy w Polsce. Otwarcie centrum możliwe było dzięki finansowaniu z budżetu Starostwa Powiatowego w Poznaniu, z którego na ten cel przeznaczono prawie 2 mln zł.