Sejm odrzucił poprawki Senatu zwiększające limit na ratunkowy dostęp do leków

Sejm odrzucił część poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym, w tym te dodatkowo zwiększające limit środków na ratunkowy dostęp do leków. Oznacza to zwiększenie limitu środków Funduszu na leki w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych do 4% z obecnych 3%.

Sejm odrzucił poprawki, zakładające objęcie finansowaniem ze środków Funduszu Medycznego diagnostyki genetycznej dla wszystkich osób, a nie – jak przewiduje ustawa – tylko dla tych, którzy nie ukończyli 18. roku życia. A także zmianę, mającą na celu zwiększenie do 5% (nowela zakłada wzrost do 4% z obecnych 3%) limitu środków Funduszu Medycznego przeznaczonych na leki w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych.

Przyjęta została natomiast poprawka, zgodnie z którą zakup zalecanych szczepionek w ramach programu szczepień ochronnych ma odbywać się nie ze środków subfunduszu rozwoju profilaktyki, a z terapeutyczno-innowacyjnego (patrz: Szczepienia przeciw HPV od 2023 roku. Zostaną zakupione z Funduszu Medycznego). Pozostałe przyjęte poprawki miały charakter redakcyjny i legislacyjny.

Nowelizacja zakłada, że ze środków Funduszu Medycznego mają być finansowane również szczepionki do przeprowadzania zalecanych szczepień ochronnych w ramach programu szczepień ochronnych. Zwiększa ponadto wysokości limitów wydatków Funduszu Medycznego na świadczenia zdrowotne dla dzieci do 20% z 15% oraz na technologie lekowe w ramach funduszu terapeutyczno-innowacyjnego do 10% z 5%.

(ISBnews)