Pure Biologics: Zakończono ABB; cena emisyjna akcji serii G i H ustalona na 20 zł

Ipopema Securities i Dom Maklerski Navigator zakończyły przyspieszoną budowę księgi popytu (ABB) na emitowane przez Pure Biologica w granicach jej kapitału docelowego akcje serii G w liczbie nie większej niż 450.000 akcji oraz na akcje spółki, w liczbie nie większej niż 510.000 akcji, sprzedawane w ramach oferty publicznej przez Unisono Capital, podała spółka. W związku z tym uzgodniono cenę emisyjną akcji obu serii w wysokości 20 zł za sztukę.

„Jednocześnie, zarząd spółki informuje, że zgodnie z ww. porozumieniami, liczba emitowanych przez spółkę akcji serii G została ustalona na 450.000 akcji, liczba sprzedawanych przez akcjonariusza akcji sprzedawanych została ustalona na 510.000 akcji, a liczba emitowanych przez spółkę akcji serii H została ustalona na 510.000 akcji” – czytamy w komunikacie.

Na początku tygodnia Pure Biologics podał, że zarząd spółki podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w drodze emisji do 450 tys. nowych akcji serii G i do 510 tys. nowych akcji serii H w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Ich cena emisyjna zostanie ustalona w oparciu o wyniki procesu przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB). Spółka poinformowała też wówczas o rozpoczęciu ABB akcji serii G i do 510 tys. akcji pożyczonych uprzednio od wybranych akcjonariuszy spółki.

Jak wówczas informowano, akcje sprzedawane będą nabywane przez inwestorów w ramach transakcji pakietowych lub na podstawie pozagiełdowych umów sprzedaży. Przewiduje się, że transakcje sprzedaży akcji sprzedawanych będą zawierane w dniu 15 grudnia 2022 r. Umowy objęcia akcji serii G będą zawierane do 19 grudnia 2022 r., natomiast umowy objęcia akcji serii H będą zawierane do 21 grudnia 2022 r.

Pure Biologics to polska spółka biofarmaceutyczna skoncentrowana na odkrywaniu i rozwijaniu leków biologicznych oraz opracowywaniu terapii pozaustrojowych. Spółka prowadzi badania z wykorzystaniem własnych platform technologicznych do selekcji cząstek aktywnych – przeciwciał i aptamerów. W grudniu 2020 r. spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW z rynku NewConnect, na którym była notowana od grudnia 2018 r.

(ISBnews)