Rusza nabór do konkursu o staż w the Institute of Cancer Research

Od dziś (9 grudnia) młodzi naukowcy mogą się zgłaszać do konkursu, którego zwycięzca weźmie udział w przełomowym projekcie badawczym z zakresu stabilności genomu i naprawy DNA, realizowanym w prestiżowym londyńskim the Institute of Cancer Research.

Konkurs „Nagroda Naukowa” skierowany jest do naukowców i lekarzy, którzy są na początkowym etapie kariery. Fundatorem konkursu jest AstraZeneca, a jego operatorem – Fundacja Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii.

„Zapraszamy do składania aplikacji osoby, które są jeszcze w trakcie kierunkowych studiów doktoranckich, jak też te, które posiadają już tytuł doktora nauk przyrodniczych lub medycznych, uzyskany po 1 stycznia 2017 lub tytuł lekarza medycyny uzyskany po 1 stycznia 2015 r.” – mówi dr Karolina Tkaczuk, Senior Director, Innovation and Academic Alliance w AstraZeneca. – „Poprzez realizację tego projektu chcemy umożliwić zdobycie cennego doświadczenia badawczego naukowcom, Z pewnością będzie ono procentować potem w rodzimych ośrodkach naukowych. Ważna jest także wymiana naukowa pomiędzy Polską a Wielką Brytanią – AstraZeneca to firma o częściowo brytyjskich korzeniach, więc takie zaangażowanie jest dla nas naturalne” – dodaje.

Zwycięzca konkursu weźmie udział w badaniach naukowych, prowadzonych przez zespół „Cancer and Genome Instability” pod kierownictwem profesora Wojciecha Niedźwiedzia, które koncentrują się na tzw. syntetycznej letalności.

„Farmakologiczne zahamowanie ścieżki naprawy DNA, od której zależne są komórki nowotworowe, może prowadzić do ich śmierci przy jednoczesnym ograniczonym wpływie na pozostałe komórki. Zjawisko to, znane jako syntetyczna letalność, z powodzeniem wykorzystywane jest w leczeniu pacjentów z rakiem piersi, rakiem jajnika, rakiem prostaty i rakiem trzustki oraz stanowi obszar intensywnych badań naukowych w poszukiwaniu dalszych zastosowań terapeutycznych” – wyjaśnia dr Rafał Lolo, Senior Director, Precision Medicine Lead, Oncology R&D w AstraZeneca.

W ramach nagrody, laureat otrzyma na okres dziesięciomiesięcznego pobytu w ICR stypendium naukowe. Aplikacje można składać do 3 lutego 2023 poprzez witrynę internetową: https://nagroda-naukowa-az.pactt.pl/. Z przesłanych aplikacji jury konkursu wyłoni siedmiu kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu. Regulamin zgłoszeń oraz konkursu jest dostępny tutaj: https://nagroda-naukowa-az.pactt.pl/regulamin