Spółka Neuki ma warunkową umowę kupna 72,6% akcji OncoBay z USA za 33,5 mln USD

Neuca Clinical Trials INC. z siedzibą w Deleware, Stany Zjednoczone (NCT) – spółka zależna Neuki – zawarła z dotychczasowymi akcjonariuszami warunkową umowę kupna 72,6% akcji spółki OncoBay Clinical Inc., z siedzibą w Deleware za łączną cenę 33,5 mln USD, podała Neuca.

„Cena sprzedaży może zostać powiększona o dopłaty uzależnione od wyniku finansowego OncoBay zrealizowanego w latach 2023 i 2024. Spółka szacuje, iż łączna wartość dopłat wyniesie ok. 18 mln USD przy założeniu realizacji prognozowanego przez OncoBay wyniku finansowego EBITDA w roku 2024 na poziomie 16,6 mln USD” – czytamy w komunikacie.

Umowa wejdzie w życie po spełnieniu szeregu warunków, w tym m.in.:

a) podpisaniu określonych umów licencyjnych,

b) zapłacie ceny za akcje,

c) zawarciu porozumienia o utworzeniu rachunku Escrow wraz ze złożeniem odpowiedniego depozytu,

d) złożeniu odpowiednich oświadczeń i gwarancji przez obie strony transakcji.

Spółka spodziewa się spełnienia wszystkich warunków zawieszających w styczniu 2023 r.

Jednocześnie 28 grudnia 2022 r. NCT oraz sprzedający zawarli porozumienie akcjonariuszy, zgodnie z którym NCT otrzyma prawo do nabycia 23,4% akcji OncoBay, a sprzedający prawo do sprzedaży 23,4% akcji OncoBay odpowiednio w roku 2028 (prawo kupna) oraz w roku 2030 (prawo sprzedaży). Cena wykonania opcji kupna i sprzedaży jest uzależniona od wyniku finansowego OncoBay zrealizowanego w roku poprzedzającym jej wykonanie, podano także.

„Dzięki tej transakcji Grupa Neuca istotnie wzmocni swoją pozycję na rynku amerykańskim i rozwinie ofertę produktową tego segmentu. Mocniejsza pozycja na kluczowym dla rozwoju badań klinicznych rynku amerykańskim istotnie podniesie pozycję Clinscience na rynku globalnym” – czytamy dalej w komunikacie.

OncoBay to wywodząca się z Florydy (Tampa) firma typu Clinical Research Organization (CRO) założona przez Moffit Cancer Center. Skupia się na projektach immuno-onkologicznych i wczesnych fazach badań klinicznych. Spółka OncoBay wraz z należącą do grupy kapitałowej Neuca spółką Clinscience prowadzą obecnie wspólnie kilkadziesiąt projektów, a inwestycja jest kontynuacją trwającej od dwóch lat współpracy pomiędzy spółkami, podkreślono.

Przychody OncoBay w roku 2022 wyniosły ok. 25 mln USD, prognoza przychodów na rok 2023 to 70 mln USD, podano też w informacji.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2021 r. wyniósł 31,7%. Grupa rozwija też sieć przychodni lekarskich, jest ekspertem w segmencie badań klinicznych, realizuje projekty telemedyczne i inwestuje w ubezpieczenia zdrowotne.

(ISBnews)