Tygodniowy przegląd informacji ISBzdrowie i ISBnews z rynku medycyny i biotech

Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 28 listopada 2 grudnia br.

RYNEK MEDYCYNY I BIOTECH

Branża sprzętu medycznego: Branża sprzętu medycznego i spożywcza są perspektywiczne dla ekspansji polskich firm w Tajlandii, poinformował ISBnews kierownik Zagranicznego Biura Handlowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) w Bangkoku Norbert Bąk.

Pandemia koronawirusa: Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia COVID-19 w okresie 24-30 listopada 2022 r. wyniosła 2 783. Od początku pandemii łącznie wykonano 57 651 749 szczepień, podało Ministerstwo Zdrowia (MZ). Od początku pandemii liczba zakażonych koronawirusem wyniosła 6 352 755 osób. W dniach 24-30 listopada br. wykonano ponad 36,6 tys. testów na koronawirusa, łącznie wykonano ich ponad 37,7 mln. Liczba osób w pełni zaszczepionych wynosi 22 600 672, zaszczepionych dawką przypominającą – 14 882 405.

RYNEK FARMACEUTYCZNY

Ratunkowy dostęp do leków: Sejm odrzucił część poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym, w tym te dodatkowo zwiększające limit środków na ratunkowy dostęp do leków. Oznacza to zwiększenie limitu środków Funduszu na leki w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych do 4% z obecnych 3%. Przyjęta została także poprawka, zgodnie z którą zakup zalecanych szczepionek w ramach programu szczepień ochronnych ma odbywać się nie ze środków subfunduszu rozwoju profilaktyki, a z terapeutyczno-innowacyjnego.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Pure Biologics: Powołał spółkę celową Doto Medical zorientowaną na przyśpieszony rozwój i komercjalizację kluczowego projektu aptamerowego w portfolio, podała spółka. Projekt PB103, realizowany we współpracy z holenderską spółką Relitech BV, ma na celu rozwój urządzenia medycznego dla pacjentów z przewlekłą chorobą nerek. Jednocześnie spółka nawiązała współpracę z doradcą transakcyjnym Clairfield Partners.

Ryvu Therapeutics: Planuje w grudniu br. opublikować prospekt związany z ofertą publiczną akcji serii J, niezwłocznie po zatwierdzeniu prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Oferta będzie obejmowała nie więcej niż 4,765 mln nowych akcji. Do zainwestowania 20 mln euro w ramach oferty zobowiązała się firma biotechnologiczna BioNTech, podało Ryvu.

Polfa Tarchomin: Produkcja leków onkologicznych w Centrum Rozwoju i Produkcji Leków Onkologicznych Polfa na warszawskim Tarchominie powinna ruszyć na przełomie 2024/2025 r, poinformował wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki. Szacowana wartość inwestycji to 455 mln zł.

Medinice: Spodziewa się, że przyszły rok będzie bardzo dobry dla rozmów o komercjalizacji trzech najbardziej zaawansowanych projektów spółki: PacePress, MiniMax i CoolCryo, poinformował prezes Sanjeev Choudhary.

Biomed Lublin: Unisono Capital Sp. z o.o. S.K.A. zakończył proces przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) na sprzedaż akcji Biomedu Lublin i zdecydował o sprzedaży 5 mln walorów (tj. całego oferowanego pakietu), po cenie 5,3 zł za sztukę, podała spółka.

Genomtec: Podpisał umowę z Clairfield Partners LLC na doradztwo w procesie nawiązania partnerstwa strategicznego, sprzedaży licencji i/lub sprzedaży całości lub części posiadanej własności intelektualnej i związanej z nią technologii, podała spółka.

Enel-Med: Odnotował 4,22 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 0,75 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Medicalgorithmics: Odnotował 27,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 1,36 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Mercator Medical: Odnotował 19,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 40,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Biomed Lublin: Podjął decyzje o rozpoczęciu procesu pozyskania środków poprzez emisję do 5 mln akcji, podała spółka. Środki te mają zapewnić pełne i kompleksowe finansowanie celów strategicznych. Udział w ofercie deklarują prezes Biomedu oraz przedstawiciele rady nadzorczej spółki.

PolTREG: Odnotował 0,53 mln zł jednostkowej straty netto w III kw. 2022 r. wobec 0,92 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

Celon Pharma: Ma umowę z Agencją Badań Medycznych (ABM) na dofinansowanie projektu CardioCAPS kwotą 12,1 mln zł, stanowiącą 61,7% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu, podała spółka. Realizacja projektu jest przewidziana do końca czerwca 2025.

SDS Optic: Ocenia, że I faza badań klinicznych platformy inPROBE przebiega zgodnie z planem i oczekiwaniami, poinformował ISBnews COO Mateusz Sagan. Spółka spodziewa się też, że zgodnie z planem do końca br. pozyska doradcę M&A.

Ryvu: BioNTech oraz Ryvu Therapeutics nawiązały współpracę w zakresie rozwoju kilku programów badawczych, której celem jest opracowanie małocząsteczkowych związków o potencjale terapeutycznym z wykorzystaniem mechanizmu immunoterapii, podały spółki we wspólnym komunikacie. Ponadto spółki zawarły wyłączną umowę licencyjną na rozwój portfolio samodzielnych małocząsteczkowych agonistów STING odkrytych i rozwiniętych przez Ryvu. Ryvu otrzyma od firmy BioNTech ponad 186 mln zł (40 mln euro), na które składa się płatność z góry w wysokości 93 mln zł (20 mln euro) oraz 93 mln zł (20 mln euro) w ramach inwestycji kapitałowej.

Celon Pharma: Zawarł z Zydus Worldwide DMCC umowę o wspólnym rozwoju i komercjalizacji inhalatora proszku suchego zawierającego kombinację substancji salmeterol i flutykazon, podała spółka.

Molecure: Uzyskał od Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych pozwolenie na rozpoczęcie badania klinicznego fazy I dla związku OATD-02, podała spółka. Badanie zostało zaplanowane na 24 miesiące i ma rozpocząć się w 2022 r.

Centrum Medycyny Konopnej: Nawiązało współpracę z Fundacją „Pokonać Endometriozę”. Z szacunków wynika, że z endometriozą może zmagać się nawet ok. 10-15% kobiet. Głównym celem współpracy jest działalność edukacyjna i wsparcie pacjentek.

Medicover: Od 1 grudnia pacjenci Medicover, a także ci, którzy nie posiadają opieki medycznej w Medicover skorzystają z nowej usługi – konsultacji z lekarzem Medycyny Stylu Życia. Taka wizyta pozwoli im utrzymać dobrą kondycję i wdrożyć profilaktykę wielu chorób cywilizacyjnych. Certyfikowany lekarz Medycyny Stylu Życia pomoże zastąpić stare nawyki nowymi, zdrowymi – dzięki czemu pacjenci będą mieli większy wpływ na swoje zdrowie i wellbeing.

Źródła: depesze ISBnews, serwis ISBzdrowie.pl, ISBiznes.pl oraz informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews/ISBzdrowie)