Tygodniowy przegląd informacji ISBzdrowie i ISBnews z rynku medycyny i biotech

Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 12-16 grudnia br.

RYNEK MEDYCYNY I BIOTECH

Fundusz Medyczny: Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Funduszu Medycznym, której celem jest m.in. wsparcie działań związanych z profilaktyką chorób zakaźnych, w szczególności przez zakup szczepionek do przeprowadzania zalecanych szczepień ochronnych w ramach Programu Szczepień Ochronnych, podała Kancelaria Prezydenta. Ustawa stanowi realizację inicjatywy legislacyjnej prezydenta.

Opieka zdrowotna: Rząd planuje przyjęcie projektu dotyczącego nowego, scentralizowanego systemu rejestracji na świadczenia opieki zdrowotnej oraz ustalania kolejności ich udzielania, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia planowane jest w grudniu br.

Zawód lekarza: Sejm odrzucił senackie veto do nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, która zakłada optymalizację środków na ochronę zdrowia, w tym m.in. wsparcie jednostek systemu ochrony zdrowia, w tym możliwość wsparcia finansowego przez ministra zdrowia inwestycji realizowanych w roku przyszłym w określonych podmiotach leczniczych, podległych samorządom.

Pandemia koronawirusa: Rząd planuje przedłużenie ograniczeń, wprowadzonych w związku z COVID-19, do końca marca 2023, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Oznacza to, że maseczki w przychodniach i aptekach w tym czasie będą obowiązkowe.

Pandemia koronawirusa: Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia COVID-19 w okresie 8-14 grudnia 2022 r. wyniosła 3 476. Od początku pandemii łącznie wykonano 57 718 078 szczepień, podało Ministerstwo Zdrowia (MZ). Od początku pandemii liczba zakażonych koronawirusem wyniosła 6 359 566 osób. W dniach 8-14 grudnia br. wykonano ponad 42,3 tys. testów na koronawirusa, łącznie wykonano ich ponad 37,8 mln. Liczba osób w pełni zaszczepionych wynosi 22 607 497, zaszczepionych dawką przypominającą – 14 941 089.

Jakość opieki zdrowotnej: Rząd przyjął projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, której celem jest poprawa skuteczności diagnostyki i leczenia przez systematyczną ocenę wskaźników jakości oraz zobowiązanie do prowadzenia odpowiednich rejestrów medycznych, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

Pandemia koronawirusa: Rada Europejska zaleca, by państwa członkowskie Unii nie nakładały żadnych ograniczeń w podróżowaniu ze względu na zdrowie publiczne, poinformowała Rada. Zastrzegła jednak możliwość wprowadzenia szeregu zabezpieczeń na wypadek pogorszenia się sytuacji epidemiologicznej.

Onkologia: Ministerstwo Zdrowia zakłada, że Krajowa Sieć Onkologiczna (KSO) powstanie w I kw. 2023 r., wynika z wypowiedzi szefa resortu Adama Niedzielskiego. Prace nad projektem są – jak zapowiedział minister – na finiszu.

RYNEK FARMACEUTYCZNY

Szczepienia przez farmaceutów: Ministerstwo Zdrowia wraz z sejmową Komisją Zdrowia i Naczelną Radą Aptekarską przygotowuje projekt ustawy, który umożliwi wystawanie przez farmaceutów skierowań na szczepienia przeciw grypie, poinformował szef resortu Adam Niedzielski. MZ chce, by nowa regulacja weszła w życie jeszcze w tym sezonie.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Ryvu Therapeutics: Po zakończeniu procesu budowania księgi popytu ustaliło ostateczną cenę emisyjną akcji serii J dla inwestorów indywidualnych i inwestorów instytucjonalnych na kwotę 55 zł. Cena emisyjna akcji w transzy przeznaczonej do objęcia przez BioNTech wynosi 48,86 zł, podała spółka. Ostateczna liczba akcji serii J oferowanych w ramach oferty wynosi 4 764 674.

Pure Biologics: Ipopema Securities i Dom Maklerski Navigator zakończyły przyspieszoną budowę księgi popytu (ABB) na emitowane przez Pure Biologics w granicach jej kapitału docelowego akcje serii G w liczbie nie większej niż 450.000 akcji oraz na akcje spółki, w liczbie nie większej niż 510.000 akcji, sprzedawane w ramach oferty publicznej przez Unisono Capital, podała spółka. W związku z tym uzgodniono cenę emisyjną akcji obu serii w wysokości 20 zł za sztukę.

Medicover: Sfinalizował przejęcie spółki Smart Platinium – właściciela 18 klubów fitness i siłowni działających pod markami Platinium Fitness i Smart Gym, podała spółka.

Biomass Energy Project: Podpisał umowę o strategicznym partnerstwie z Shanghai Mefund Asset Management Co., Ltd. z Chin, podała spółka. Umowa dotyczy m. in. promocji rynkowej i usług sprzedaży oraz rozwijaniu działalności obu firm w Europie i Brazylii.

Pure Biologics: Zarząd podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w drodze emisji do 450 tys. nowych akcji serii G i do 510 tys. nowych akcji serii H w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Ich cena emisyjna zostanie ustalona w oparciu o wyniki procesu przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB). Spółka poinformowała też o rozpoczęciu ABB akcji serii G i do 510 tys. akcji pożyczonych uprzednio od wybranych akcjonariuszy spółki.

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

Pharmena: Podpisała umowy dystrybucyjne z Longevity Lunch Lab na sprzedaż suplementów diety zawierających cząsteczkę 1-MNA pod marką Endotelio i produktów dermokosmetycznych pod marką Dermena na rynki USA, Kanady i Meksyku, podała spółka. Każda z umów został zawarta na okres 3 lat z możliwością jej przedłużenia.

Milton Essex: Uzyskał pozwolenie od Komisji Bioetycznej przy Krajowej Izbie Lekarskiej w Warszawie dotyczące badania klinicznego wyrobu medycznego „Ocena w warunkach klinicznych wyrobu medycznego SkinSens przeznaczonego do nieinwazyjnego obrazowania medycznego w podczerwieni wyników skórnych testów alergicznych typu punktowego oraz typu płatkowego”, podała spółka.

Selvita: Otrzymała zlecenie o całkowitej wartości 1,08 mln euro (5,08 mln zł) w ramach umowy ramowej z jedną z największych spółek farmaceutycznych z siedzibą w Niemczech, podała spółka. Przedmiotem zlecenia jest wsparcie chemiczne w modelu FTE projektów badawczo-rozwojowych klienta prowadzących do odkrywania nowych leków w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

PolTREG: Projekt konsorcjum, w skład którego wchodzi PolTREG, został rekomendowany do dofinansowania kwotą 7 mln euro (w tym ok. 806 tys. euro przypada na Poltreg) w ramach programu Horizon Europe, podała spółka.

Ryvu Therapeutics: Zaprezentowała nowe dane wskazujące na aktywność kliniczną i przedkliniczną RVU120, selektywnego inhibitora kinaz CDK8/19 oraz SEL24 (MEN1703), selektywnego inhibitora kinaz PIM/FLT3, podała spółka.

Uniqa: Pozytywny test na Covid-19, izolacja lub kwarantanna to nowe ryzyka, które wchodzą w zakres ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży w ofercie ubezpieczyciela. Klienci nie muszą już także przedstawiać dokumentacji medycznej, wystarczy sam wynik testu ambulatoryjnego na COVID-19.

Źródła: depesze ISBnews, serwis ISBzdrowie.pl, ISBiznes.pl oraz informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews/ISBzdrowie)