Prezes Centrum Medycznego ENEL-MED: Istotną rolę w kształtowaniu prywatnego rynku usług medycznych w 2023 roku będą odgrywać pracodawcy

Warszawa, Polska. 13.05.2021r. Jacek Rozwadowski prezes Firmy ENEL-MED S.A. Fot. Adam Tuchlinski / Tuchlinski Studio dla FORBES

Jacek Rozwadowski z enel-med podkreśla, że zmienna dynamika gospodarki, szalejąca inflacja wzrost świadomości zdrowotnej Polaków napędzany pandemiami COVID 19 i grypy oraz zła kondycja publicznej służby zdrowia to czynniki, które będą kształtować rynek usług medycznych w roku 2023. Jego zdaniem rozdźwięk między potrzebami zdrowotnymi, a możliwością ich realizacji może być jednym z największych w historii po transformacji ustrojowej.

W opinii Polskiego Instytutu Ekonomicznego rosnące koszty usług medycznych w Polsce to efekt wybuchu pandemii oraz wynikających z niej rygorów sanitarnych, które zmusiły podmioty medyczne do wdrożenia szeregu nowych rozwiązań takich jak m.in. informatyzacja pracy i obsługi klienta, nowe procedury bezpieczeństwa oraz przeszkolenie personelu. Zmiany cenników spowodowała również utrzymująca się przez wiele miesięcy na najwyższym od lat poziomie inflacja i wiążące się z nią zwyżki cen usług, towarów, a także energii i paliw. Średnio o kilkanaście procent wzrosły również pensje wykwalifikowanego personelu medycznego oraz lekarzy.

„Zmieniające się z miesiąca na miesiąc ceny usług medycznych to jedna z podstawowych niedogodności, z którą w minionym roku musieli zmierzyć się pacjenci. W okresie hossy dzięki preferencyjnym pakietom Polacy mieli dostęp do szerokiego wachlarza usług medycznych w wyjątkowo korzystnych cenach. Obecnie konieczność zaciskania pasa przy równoczesnym wzroście świadomości zdrowotnej rodzi powszechną frustrację – wszyscy chcemy mieć dostęp do najlepszych usług i specjalistów, a rzeczywistość zmusza nas do coraz większej dyscypliny finansowej. Niestety podmioty medyczne nie są w stanie wziąć na siebie wszystkich podwyżek. Cenniki usług i badań powinny wzrosnąć w 2023 roku co najmniej o 30 proc., żeby zachować rentowność” – podkreśla Jacek Rozwadowski.

W drugiej połowie ubiegłego roku sieć placówek medycznych enel-med zleciła IR Center kompleksowe badanie rynku, aby zrozumieć potrzeby i oczekiwania osób zatrudnionych w istotnych dla gospodarki branżach. Analiza wykonana na próbie prawie 900 osób dowodzi, że po doświadczeniu COVID-19 Polacy faktycznie stawiają na zdrowie – swoje i swoich najbliższych. Aż 97 proc. uczestników badania podkreślała znaczenie troski o zdrowie innych członków swojej rodziny, 94 proc. zaznaczała, że ważne dla nich jest dbanie o własne zdrowie psychiczne i fizyczne.

Niekorzystne przemiany gospodarcze, które zwłaszcza w drugiej połowie 2022 roku dotknęły polskie rodziny, sprawiają, że Polacy zmuszeni są do szukania oszczędności. Według badania Krajowego Rejestru Długów w pierwszym kwartale tego roku aż 60 proc. osób zamierza ograniczyć wydatki, co piaty Polak jeszcze nie wie, czy ograniczy wydatki, a zaledwie 16 proc. nie ma w planach ograniczeń. Co piąty badany planuje oszczędzać na lekach, badaniach diagnostycznych lub wizytach lekarskich.

„Potrzeby medyczne polskiego rynku są ogromne i wciąż rosną. Znaczącą rolę w utrzymaniu obecnego tempa rozwoju cywilizacyjnego, w tym powszechnego dostępu do nowoczesnych metod leczenia, badań diagnostycznych i specjalistycznych konsultacji, mogą odegrać pracodawcy. I jak dowodzą nasze badania – pracownicy oczekują od firm aktywności w tym obszarze” – mówi prezes Centrum Medycznego ENEL-MED.

Jak pokazuje raport „Rola pracodawcy w czasach nieustannych zmian – jak personalizować ofertę dla pracowników i wyjść naprzeciw ich potrzebom?” abonament zdrowotny w miejscu pracy jest ważny dla 73 proc. zapytanych, a bardzo ważny dla 28 proc. osób. Obecnie do posiadania benefitu w tej formule przyznaje się zaledwie 43 proc. osób. Pakiety są szczególnie powszechne w dużych firmach zatrudniających powyżej 250 osób, tu posiada je 63 proc. badanych. W małych przedsiębiorstwach opiekę medyczną zapewnioną ma mniej niż jedna trzecia pracowników.

W 2023 roku odpowiednio dopasowany do potrzeb pakiet zdrowotny może być istotną składową zrównoważonej polityki personalnej i narastającej na rynku walki o talenty. Analiza IR Center potwierdza, że firmy oferujące pracownikom rozwiązania medyczne są postrzegane jako organizacje lepiej dbające o zatrudnionych (77 proc.) oraz chętniej polecane jako pracodawcy (69 proc.). Respondenci podkreślają, że lepiej czują się w takich miejscach pracy, są bardziej zmotywowani i zaangażowani.

Zauważalnym trendem, który będzie kształtował rynek opieki zdrowotnej w 2023 roku jest fakt, że coraz więcej osób potwierdza gotowość współfinansowania rozwiązań medycznych oferowanych w miejscu pracy. Wg badania IR Center aż 60 proc. badanych rozważa możliwość dopłacania do spersonalizowanego pakietu zdrowotnego. Ta liczba wzrasta do 67 proc., jeśli pakiet zawierałby dodatkowo rozszerzoną ofertę stomatologii zachowawczej i estetycznej.

„Jak pokazują przeprowadzone przez nas analizy, szansą na wyjście impasu w 2023 roku jest współfinansowanie opieki medycznej. Zarówno firmy, jak i pacjenci są już gotowi na wdrożenie partycypacyjnego modelu w ochronie zdrowia. Branże, które zdecydują się na taką zmianę w myśleniu o benefitach pracowniczych, zyskają znaczącą przewagę konkurencyjną. Prywatni świadczeniodawcy usług medycznych optymalizują i nadal muszą optymalizować koszty, choćby dygitalizując jak najwięcej procesów na linii lekarz-pacjent. Ale działania tylko po stronie placówek medycznych nie wystarczą. Dopiero dopłata rzędu kilkudziesięciu złotych umożliwia skonstruowanie atrakcyjnej i spersonalizowanej oferty zdrowotnej. Bez tego ani pracodawca, ani placówki nie będą w stanie zapewnić pracownikom satysfakcjonującej dostępności i zakresu usług w ramach ich pakietów” – podsumowuje Jacek Rozwadowski.