Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Dziennik Gazeta Prawna
–Zgodnie z najnowszą poprawką do ustawy o aktywności 800 tys. osób, które są obecnie zarejestrowane w urzędach pracy, po zmianach będzie musiało co 180 dni składać wniosek do ZUS o objęcie ich ubezpieczeniem zdrowotnym. Jeśli wniosek zostanie złożony po upływie 30 dni od ustania ostatniego ubezpieczenia, taka osoba nie otrzyma prawa do bezpłatnej ochrony. Regulacja ma działać przeciw nadużyciom, w praktyce może jednak zmniejszyć liczbę ubezpieczonych bezrobotnych.
–Rząd przyjął projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej, która ma upowszechniać testowany od 2019 r. model skoordynowanej opieki nad pacjentami onkologicznymi. W założeniu KSO miała funkcjonować od początku 2023 r. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że sejmowe prace nad ustawą rozpoczną się na najbliższym lub kolejnym posiedzeniu Sejmu.

Rzeczpospolita
–Nowelizacja rozporządzenia ws. świadczeń gwarantowanych ambulatoryjnej opieki specjalistycznej przewiduje wprowadzenie nowego świadczenia finansowanego ze środków NFZ – mowa o nadzorze telemetrycznym nad pacjentami z implantowanymi urządzeniami wszczepialnymi.
–Przyjęty przez rząd projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej zakłada, że sieć utworzą szpitale, które spełnią ministerialne kryteria. Placówki zostaną podzielone na Specjalistyczne Ośrodki Leczenia Onkologicznego trzech poziomów, centra kompetencji, ośrodki satelitarne oraz kooperacyjne. Tylko podmioty lecznicze wchodzące w skład KSO będą uprawnione do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie opieki onkologicznej, finansowanych ze środków publicznych.