Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Dziennik Gazeta Prawna
–Z wyliczeń „DGP” wynika, że w efekcie nowych reguł podatkowych wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu liniowcy są obecnie obciążeni ponad trzykrotnie wyższą stawką zdrowotną niż reszta przedsiębiorców. Do października 2022 r. dzięki zmianom do budżetu NFZ wpłynęło o 4,5 mld zł więcej niż przy starych zasadach.
–Komisja ds. pandemii Covid-19 w Parlamencie Europejskim zaprosiła przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen na wysłuchanie w sprawie negocjacji z Pfizerem oraz kontraktu, a zwłaszcza kwestii zw. z ustalaniem cen. Posłowie zapowiedzieli również, że z uwagi na nieprzejrzyste działania koncernu przedstawiciele Pfizera mogą wkrótce zostać pozbawieni dostępu do PE.
–Sejm uchwalił ustawę o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi. W jej efekcie prowadzenie badań klinicznych ma być prostsze, lepiej chronieni będą także zarówno uczestnicy, jak i sami badacze. Posłowie dodali do ustawy poprawkę umożliwiającą farmaceutom wystawianie recept na szczepionki przeciw grypie.

Rzeczpospolita
–„Rz” ustaliła, że do Polski zostały sprowadzone próbki tkanek pobranych ze zwłok znalezionych w albańskim mieszkaniu handlarza respiratorami Andrzeja Izdebskiego. Próbki zostaną przekazane biegłym do przeprowadzenia badań DNA.
–Na ostatnim posiedzeniu Sejmu odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Projekt zakłada, że podmioty wykonujące działalność leczniczą mają publikować informacje o liczbie zdarzeń niepożądanych oraz wdrożonych działaniach naprawczych. Poszkodowany będzie miał wybór – dochodzić odszkodowania w sądzie lub wystąpić o świadczenie kompensacyjne. Na etapie konsultacji publicznych do projektu zgłoszono ok. 2 tys. uwag.