Tygodniowy przegląd informacji ISBzdrowie i ISBnews z rynku medycyny i biotech

Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 9-13 stycznia br.

RYNEK MEDYCYNY I BIOTECH

Pandemia koronawirusa: Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia COVID-19 w okresie 5-11 stycznia 2023 r. wyniosła 2 229. Od początku pandemii łącznie wykonano 57 823 664 szczepień, podało Ministerstwo Zdrowia (MZ). Od początku pandemii liczba zakażonych koronawirusem wyniosła 6 372 236 osób. W dniach 5-11 stycznia wykonano 33 tys. testów na koronawirusa, łącznie wykonano ich ponad 38 mln. Liczba osób w pełni zaszczepionych wynosi 22 631 244, zaszczepionych dawką przypominającą – 15 021 505.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Scope Fluidics: Złożył do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wniosek o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym z dniem debiutu 20 stycznia, podała spółka. Wykluczenie akcji z alternatywnego systemu obrotu NewConnect nastąpiłoby z upływem dnia poprzedniego.

Synektik: Odnotował szacunkowo 130 mln zł przychodów w I kw. roku finansowego 2022/2023 (październik-grudzień 2022), co oznacza wzrost o 267% r/r, podała spółka. Spektakularny wzrost przychodów to zasługa dynamicznego rozwoju segmentu dostaw sprzętu oraz usług, napędzanego przez sprzedaż innowacyjnych systemów do terapii.

Scope Fluidics: Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt Scope Fluidics sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E, F, G i H, podała Komisja. Firma inwestycyjna to Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska.

Genomtec: Godziwa wartość własności intelektualnej Genomtec została oszacowana na 191,34 mln euro, wynika z wyceny portfela praw własności intelektualnej spółki, dokonanej przez Dennemeyer Consulting.

Healthnomic: Rozpoczął działania zmierzające do złożenia wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku New Connect w 2023 r., przy czym debiut ma zostać poprzedzony ostatnią rundą inwestycyjną, na kwotę 1,6 mln zł, podała spółka.

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

Medinice: Podpisało z niemieckim podwykonawcą umowę dotyczącą prac badawczo-rozwojowych dla projektu EP Bioptom, podało Medinice. Wartość umowy to ok. 1 mln euro.

Urteste: Opracowało prototyp testu diagnostycznego na raka dróg żółciowych i złożyło wniosek do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej o udzielenie patentu na wynalazek, podała spółka.

Źródła: depesze ISBnews, serwis ISBzdrowie.pl, ISBiznes.pl oraz informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews/ISBzdrowie)