CMKP: Operacja laparoskopii u płodu z otwartym rozszczepem kręgosłupa

W Klinice Perinatologii, Położnictwa i Neonatologii CMKP w Szpitalu Bielańskim odbyła się pierwsza wewnątrzmaciczna operacja laparoskopii (fetoskopia) u płodu z otwartym rozszczepem kręgosłupa. Obecnie Szpital Bielański w Warszawie jest jedynym miejscem w Polsce, w którym takie zabiegi wykonywane są w pełni laparoskopowo, bez otwierania powłok brzusznych kobiety.

Otwarty rozszczep kręgosłupa u płodu to wada rozwojowa, w której stwierdza się ubytek w obrębie kręgosłupa oraz innych tkanek chroniących delikatny rdzeń kręgowy. Tkanka nerwowa jest narażona na działanie płynu owodniowego, jak również na bezpośredni uraz podczas poruszania się płodu. W kolejnych tygodniach ciąży rdzeń kręgowy ulega coraz większemu uszkodzeniu, co może skutkować nieodwracalnym porażeniem kończyn dolnych oraz utratą kontroli nad oddawaniem moczu i stolca. Konsekwencją wady kręgosłupa jest również rozwój wodogłowia, które dodatkowo pogarsza rokowanie dla dziecka. Operacja w okresie prenatalnym ma na celu zatrzymanie tego procesu, co przy odpowiedniej rehabilitacji po porodzie daje szansę na to, iż dziecko będzie chodziło i rozwijało się prawidłowo.

W Szpitalu Bielańskim pacjentki z rozpoznanym rozszczepem kręgosłupa konsultuje interdyscyplinarny zespół ekspertów, w którego skład wchodzą zarówno specjaliści medycyny matczyno-płodowej, jak i neurochirurgii. Oddział jest pionierem w laparoskopii wewnątrzmacicznej w ciąży oraz u pacjentek z endometriozą, mięśniakami macicy i nowotworami ginekologicznymi.

Operowana pacjentka była w 25. tygodniu ciąży. Zabieg przebiegł bez powikłań. Zarówno mama, jak i dziecko czują się dobrze i zostali już wypisani do domu.