Celon Pharma opracował kandydata na lek przeciwcukrzycowy

W laboratoriach Celon Pharma, w ramach projektu FAIND, został opracowany kandydat na innowacyjny lek przeciwcukrzycowy, oparty na analogu białka FGF1. Dotychczas przeprowadzone przez spółkę badania potwierdziły, że lek ten, będący rekombinowanym białkiem może stanowić nową, alternatywną i bezpieczną terapię dla pacjentów cierpiących na cukrzycę typu II. Kandydat na lek o symbolu M43 wykazał silny efekt przeciwcukrzycowy. Dzięki nowym, selektywnym mutacjom w białku FGF1, M43 jest wolny od ryzyka nowotworzenia. Obecnie M43 jest na końcowym etapie badań przedklinicznych, a w 2021r spółka złożyła zgłoszenie patentowe na nowe analogi FGF1, obejmujące M43.

„Zakup praw pakietu patentowego od The Salk Institute for Biological Studies umożliwi nam skuteczne prowadzenie dalszych prac rozwojowych w zakresie rozwoju klinicznego zarówno w leczeniu cukrzycy jak i innych schorzeń metabolicznych, w tym związanych z chorobami wątroby. Stanowi istotny element domykający dla posiadania pełnych, nieograniczonych praw komercjalizacyjnych M43. Cieszymy się, że możemy kontynuować rozwój tak ważnego leku opierającego się na nowym, przełomowym mechanizmie działania opierając się na wieloletniej pracy naukowej światowych ekspertów i naukowców. Wdrożenie rezultatów projektu może doprowadzić do przełomu w leczeniu cukrzycy, a tym samym umożliwić rozwiązanie m.in problemu insulinooporności” – wyjaśnia dr Maciej Wieczorek, Prezes Zarządu Celon Pharma.

Skuteczność zastosowania białka FGF1 we wskazaniach metabolicznych, w tym cukrzycy zarówno in vitro jak i na modelach zwierzęcych wykazali naukowcy z The Salk Institute w ciągu ostatnich lat począwszy od seminalnej pracy w Nature w 2014. Badania nad wyjaśnieniem mechanizmu działania FGF1 w leczeniu cukrzycy opublikowano w styczniu 2022 r. na łamach Cell Metabolism.

Cukrzyca zaliczana jest obecnie do najpoważniejszych schorzeń cywilizacyjnych na świecie. Liczba chorych na cukrzycę wciąż wzrasta, a towarzyszące jej powikłania stanowią niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia pacjentów. Mimo postępów w medycynie, stosowane terapie nadal posiadają szereg niepożądanych efektów ubocznych, takich jak ryzyko wystąpienia zbyt niskiego poziomu glukozy we krwi (hipoglikemia), stłuszczenie wątroby czy spadek masy kości.

Projekt FAIND („Nowa terapia cukrzycy z zastosowaniem analogu białka FGF1”) prowadzony przez Celon Pharma S.A., jako lidera, we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim uzyskał w 2016 roku dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – koszt realizacji projektu został określony na 13,4 mln zł, przy czym maksymalna kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem za badania przemysłowe to 9,9 mln zł . Termin realizacji projektu jest obecnie wydłużony do 2023 roku i obejmuje również wczesne etapy badań klinicznych.