Farmaceuci będą wystawiać recepty na szczepionki przeciw grypie. Eksperci: Następnym krokiem powinna być refundacja

Na początku stycznia minister zdrowia, Adam Niedzielski zapowiedział wprowadzenie recepty farmaceutycznej na szczepionki przeciw grypie. W trakcie posiedzenia 7 lutego Senacka Komisja Zdrowia zarekomendowała przyjęcie poprawki, która pozwoliłaby farmaceutom na samodzielne wystawianie recept w tym zakresie. Zdaniem ekspertów z Koalicji na rzecz szczepień w aptekach, kolejnym krokiem powinno być umożliwienie farmaceutom wystawianie recept na szczepionki z refundacją.

Od początku września 2022 r. zaraportowano prawie 3,5 mln zachorowań lub podejrzeń zachorowań na grypę w Polsce. Ze względu na drastycznie zwiększającą się liczbę przypadków, Ministerstwo Zdrowia w grudniu zeszłego roku zaczęło zapowiadać pierwsze działania, których celem miałoby być lepsze zabezpieczenie pacjentów przed wirusem.. W trakcie konferencji prasowej szef resortu zadeklarował wprowadzenie poprawek legislacyjnych, które pozwoliłyby farmaceutom na wystawianie recepty farmaceutycznej na szczepionki przeciw grypie z refundacją.

Na początku stycznia projekt ustawy o badaniach klinicznych, wraz z poprawką dotyczącą szczepień, trafił pod głosowanie w Sejmie. Poprawka zyskała jednogłośną pozytywną rekomendację posłów z sejmowej Komisji Zdrowia oraz została przyjęta przez Sejm, przy jednoczesnym odrzuceniu fragmentu dotyczącego refundacji. Teraz projekt ustawy trafił do Senackiej Komisji Zdrowia, która również zarekomendowała poprawkę, uwzględniając jednak wystawianie recepty z refundacją. Projekt ustawy trafi teraz do Senatu oraz kolejnej akceptacji Sejmu.

Dotychczasowy model wizyty szczepiennej w aptece zakładał, że przed zaszczepieniem się w aptece należy udać do placówki POZ po receptę na szczepionkę. Rozwiązanie zaproponowane przez Ministerstwo Zdrowia skróciło tę ścieżkę, pozwalając farmaceutom na wystawianie recepty pacjentom bezpośrednio w aptece. Decyzją parlamentarzystów z Sejmowej i Senackiej Komisji Zdrowia zarekomendowano przyjęcie propozycji poprawki Ministerstwa Zdrowia, dzięki czemu pacjenci będą mieli zwiększony dostęp do szczepień profilaktycznych.

„W aptecznych punktach szczepień zaszczepiliśmy do tej pory ponad 120 tys. osób przeciw grypie. Pacjenci czekali na to rozwiązanie od dawna. Mamy ponad 2 tys. aptecznych punktów szczepień. To stanowi 21% wszystkich punktów w Polsce. Ta poprawka zdecydowanie skróci drogę pacjenta do szczepienia i przyczyni się do wzrostu wyszczepialności” — mówiła prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

Wprowadzenie takiego modelu umożliwi zaszczepienie się przeciw grypie w trakcie jednej wizyty w aptece. Narodowy Instytut Zdrowia PZH i Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy od początku sezonu rekomendują jednoczasowe (w trakcie tej samej wizyty) szczepienia profilaktyczne przeciw grypie i COVID-19.

Podczas drugiego czytania ustawy o badaniach klinicznych poprawki odnośnie do dostępu do recept z refundacją złożyła Koalicja Obywatelska oraz Lewica.

„Skoro daliśmy aptekom możliwość wykonywania szczepień, to pozwólmy na to, żeby pacjenci mieli dostępność do szczepionki tak samo finansowanej, jak i na receptę lekarską” – podkreślał podczas posiedzenia Poseł Rajmund Miller.

Poprawki te nie otrzymały jednak pozytywnej rekomendacji Komisji Zdrowia oraz nie zostały finalnie zaakceptowane przez Sejm. Oznacza to, że pacjent posiadający uprawnienia do refundacji, aby z nich skorzystać w aptece, najpierw będzie musiał udać się do lekarza po odpowiednią receptę. Inne stanowisko przedstawiła Senacka Komisji Zdrowia, która 7 lutego zarekomendowała przyjęcie poprawki umożliwiającej pacjentom skorzystanie z refundacji w przypadku recepty wystawionej w aptece. Projekt ustawy trafi teraz do ponownej akceptacji Sejmu.

„Bardzo cieszą nas decyzje parlamentarzystów z Sejmowej i Senackiej Komisji Zdrowia. Doceniamy również zaangażowanie ze strony resortu zdrowia w działania na rzecz zwiększania dostępu do szczepień profilaktycznych przeciw grypie. Mamy nadzieję, że kolejnym krokiem Ministerstwa Zdrowia będzie umożliwienie farmaceutom wystawiania recept farmaceutycznych z odpłatnością refundacyjną. Zwiększy to dostęp kolejnych pacjentów do szczepień przeciw grypie” — komentuje dr n. farm. Piotr Merks, Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Farmacji, członek Koalicji na rzecz szczepień w aptekach.

Przedstawiciel Koalicji podkreśla, że wprowadzenie kolejnej poprawki, dotyczącej dostępu do recept farmaceutycznych z refundacją, będzie dodatkowym ułatwieniem dla pacjentów należących do grup ryzyka ciężkiego przebiegu choroby i powikłań pogrypowych, m.in. seniorów czy osoby z chorobami przewlekłymi. Jak wskazuje Przewodniczący, ci pacjenci najpierw muszą się udać do lekarzy rodzinnych po uzyskanie potrzebnej refundacji na szczepionki. Bez niej kwota za preparat w aptece pozostaje pełna (100% odpłatności). Rozwinięcie kwalifikacji farmaceutów pozwoli pacjentom uzyskać receptę z refundacją na szczepionkę bezpośrednio w aptece.