LeaderMed zaprosił do sprzedaży 1,25 mln akcji Mercator Medical po 48 zł za sztukę

LeaderMed B.V. – spółka zależna Mercator Medical – zaprosił do składania ofert sprzedaży łącznie nie więcej niż 1 250 701 akcji Mercator Medical po cenie 48 zł za sztukę, podała spółka. LeaderMed przeznaczył na ten cel max. 60,03 mln zł

„Przedmiotem zaproszenia jest nie więcej niż 1 250 701 zdematerializowanych i dopuszczonych do obrotu akcji zwykłych na okaziciela, […] które stanowią nie więcej niż 11,75% kapitału zakładowego spółki i uprawniają do wykonywania nie więcej niż 9,09% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta” – czytamy w komunikacie.

Oferty sprzedaży akcji w odpowiedzi na zaproszenie przyjmowane będą w okresie od 13 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r., przewidywana data rozliczenia zaproszenia (nabycia akcji i zapłaty ostatecznej ceny) to 6 marca 2023 r., podano także.

Podmiotem pośredniczącym w wykonaniu i rozliczeniu zaproszenia jest Ipopema Securities.

Grupa Mercator Medical podaje, że jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Należy do niej zakład produkcyjny w Tajlandii. Grupa działa globalnie w ponad 50 krajach. W 2013 r. spółka zadebiutowała na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,73 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)