Mabion ma umowę z EBOR na 15 mln USD kredytu m.in. rozbudowę zakładu w Konstantynowie

Mabion podpisał z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) umowę na kredyt o wartości 15 mln USD przeznaczony m.in. na rozbudowę i modernizację zakładu w Konstantynowie Łódzkim, w celu wsparcia rozbudowy oferty usług komercyjnej produkcji kontraktowej (CDMO), aktualnie wykonywanych dla Novavax, podała spółka.

„Kredyt zostanie udzielony przez EBOR w celu sfinansowania rozbudowy i modernizacji zakładu emitenta zlokalizowanego w Konstantynowie Łódzkim w celu wsparcia realizacji komercyjnej produkcji kontraktowej realizowanej na podstawie umowy z Novavax Inc., o zawarciu której spółka informowała w raportach bieżących nr 15/2021 z dnia 3 marca 2021 r., nr 45/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r., nr 52/2021 z dnia 8 października 2021 r. i nr 31/ 2022 r. z dnia 22 września 2022 r. oraz realizacji innych potencjalnych projektów CDMO (podmiot prowadzący kontraktowe wytwarzanie i rozwój, ang. Contract Development and Manufacturing Organization)” – czytamy w komunikacie.

W październiku ub.r. Mabion uzyskał zgodę na kredyt o wartości 15 mln USD od komitetu kredytowego EBOR.

„Po zakończeniu modernizacji, zakład zmieni swoją charakterystykę i osiągnie możliwość prowadzenia różnorodnych procesów w tym samym czasie – wytwarzania substancji czynnych i jednocześnie, wytwarzania produktów gotowych poprzez zautomatyzowany, aseptyczny rozlew oraz późniejsze pakowanie do opakowań pośrednich i zbiorczych” – czytamy dalej.

Kredyt z EBOR został udzielony spółce na okres prawie półtora roku od daty podpisania umowy, a spłata kredytu nastąpi w czterech ratach o różnej wysokości w dniach 30 września 2023 r., 31 grudnia 2023 r., 31 marca 2024 r. i 30 czerwca 2024 r. Wypłata kredytu nastąpi na wniosek Spółki jednorazowo w całości lub w kwotach nie mniejszych niż 5 mln USD.

„Kredyt przeznaczony zostanie na pokrycie nakładów na rozbudowę oraz wyposażenie istniejącego zakładu produkcyjnego Mabion, w tym na wymianę bioreaktorów wraz z infrastrukturą towarzyszącą, która planowana jest w połowie 2023 r. Pozyskane środki zamierzamy alokować również na dalszy rozwój systemów i infrastruktury IT niezbędnych do kompleksowej obsługi szerokiego wachlarza kontraktów CDMO” – powiedział członek zarządu ds. finansowych Grzegorz Grabowicz, cytowany w komunikacie.

„Wcześniej informowaliśmy o możliwości refinansowania kredytem pozostałej do spłaty pożyczki od akcjonariusza, natomiast jeszcze przed datą podpisania umowy z EBOR spółka spłaciła w całości zobowiązanie do akcjonariusza z własnych środków. Część wyżej wymienionych inwestycji i celów objętych projektem finansowania w ramach umowy kredytu może być także finansowana ze środków własnych Mabion wypracowanych z bieżącej działalności. Spłata kredytu zostanie zrealizowana ze środków własnych spółki, uzyskanych z przepływów operacyjnych wygenerowanych w okresie trwania umowy kredytu” – dodał CFO.

Mabion jest zintegrowaną polską firmą biofarmaceutyczną, której głównym obszarem działania jest opracowywanie i rozwój leków najnowszej generacji opartych na technologii białek rekombinowanych (np. przeciwciał monoklonalnych). W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect, a w kwietniu 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy.

(ISBnews)