Medicalgorithmics: Wyłączność licencji w USA dla React Health zakończy się 28 lutego

Medicalgorithmics zawarł z React Health Holdings, LLC oraz jej spółkami powiązanymi Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC oraz Medicomp Inc. umowę, która zmienia umowy wsparcia oraz umowy licencji z Medi-Lynx i Medicomp, podała spółka. Umowa zmieniająca przewiduje, że 28 lutego 2023 r. wygasa wyłączność licencji na korzystanie z własności intelektualnej spółki przez Medi-Lynx i React Health oraz prawo wyłączności tych podmiotów na prowadzenie sprzedaży, marketingu i dystrybucji produktów oraz usług spółki na terenie USA.

„Wygaśnięcie wyłączności stanowi istotny element wdrażania strategii rozwoju sprzedaży spółki na rynku USA […]. Oznacza to, że począwszy od 1 marca 2023 r., spółka będzie uprawniona do dostarczania produktów oraz usług również innym podmiotom na terytorium Stanów Zjednoczonych co uczyni możliwym pozyskanie nowych dystrybutorów na tym rynku” – czytamy w komunikacie.

Spółka zobowiązała się, że nie udzieli innym podmiotom prawa wyłączności do dystrybucji i świadczenia produktów oraz usług na terytorium USA w ciągu dwóch lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży udziałów w Medi-Lynx, czyli do 28 lipca 2024 r., chyba że umowa wsparcia zostanie wcześniej wypowiedziana przez drugą stronę.

Na mocy umowy zmieniającej, począwszy od 31 marca 2023 r., okres wypowiedzenia umowy wsparcia przez jej strony ulega skróceniu do 60 dni. Zmieniona umowa licencji przewiduje wygaśnięcie licencji po upływie dwóch miesięcy, zamiast dwóch lat, od wystąpienia zdarzeń rozwiązujących wskazanych umową, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w umowie licencji zawartej z Medicomp, takich jak zakończenie działalności lub niewypłacalność spółki, kiedy obowiązuje dwuletni okres, wskazano również.

Na mocy umowy zmieniającej strony postanowiły, że umowa wsparcia i umowa licencji zawarte z Medi-Lynx zostaną rozwiązane wraz z faktycznym zakończeniem świadczenia usług monitorowania przez Medi-Lynx, po transferze tej działalności do Medicomp, w konsekwencji świadczenie tych usług we współpracy z Medicalgorithmics będzie kontynuowane na mocy umów wsparcia i licencji zawartych z Medicomp.

Medicalgorithmics to obecna na rynku od 2005 roku spółka wysokich technologii działająca w obszarze nieinwazyjnych urządzeń medycznych. Grupa dąży do osiągnięcia pozycji wiodącego dostawcy rozwiązań systemowych i algorytmicznych w diagnostyce kardiologicznej, w szczególności w zakresie analizy sygnału EKG. Spółka działa na m.in w USA i w Azji. W 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect, na którym była notowana od 2011 r.

(ISBnews)