Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Dziennik Gazeta Prawna
–Podczas prac sejmowych nad ustawą o Krajowej Sieci Onkologicznej w projekcie pojawił się przepis dotyczący pozwolenia na prowadzenie aptek przez uczelnie, niezwiązany z tematem ustawy. Jak podaje „DGP”, zgłosiła go była minister Jadwiga Emilewicz, a poprawka rozwiązałaby problemy apteki prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, czyli w okręgu wyborczym posłanki. Zdaniem ekspertów być może taka zmiana jest konieczna, jednak niewłaściwe jest próba wprowadzenia jej bez konsultacji ze środowiskiem farmaceutycznym.

Dziennik Polski
–Specjaliści z Oddziału Chirurgii Naczyń z Pododdziałem Zabiegów Endowaskularnych szpitala Jana Pawła II w Krakowie z sukcesem zoperowali pacjenta z rozwarstwioną i pękniętą aortą, który z uwagi na zły stan zdrowia nie mógł liczyć na zabieg metodą klasyczną. Jedynym ratunkiem dla niego była niestandardowa operacja – implantacja stentgraftu, czyli protezy naczyniowej z odnogami do gałęzi łuku aorty. Proteza jest dobierana indywidualnie do kształtu aorty i do jej odgałęzień dla każdego pacjenta. Jej koszt to niemal 200 tys. zł. Procedurę w pełni refunduje NFZ.

Głos Wielkopolski
–Władze Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, po konsultacji z ministrem zdrowia, zdecydowały, że Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych pozostanie w dotychczasowej lokalizacji. Klinika będzie działać w szpitalu przy ul. Przybyszewskiego, gdzie znajdowała się od 60 lat.