Tygodniowy przegląd informacji ISBzdrowie i ISBnews z rynku medycyny i biotech

Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 30 stycznia – 3 lutego br.

RYNEK MEDYCYNY I BIOTECH

Pandemia koronawirusa: Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia COVID-19 w okresie 26 stycznia -1 lutego 2023 r. wyniosła 3 518. Od początku pandemii liczba zakażonych koronawirusem wyniosła 6 380 225 osób. W dniach 26 stycznia – 1 lutego wykonano 26,2 tys. testów na koronawirusa, łącznie wykonano ich ponad 38,1 mln.

Depresja: Z badania przeprowadzonego przez UCE Research i platformę ePsycholodzy.pl wynika, że 72,8% dorosłych Polaków odczuwa syndromy kojarzone z depresją. W ciągu roku sytuacja się pogorszyła, tj. nastąpił wzrost o ponad 10 pkt proc. Obecnie ankietowani najczęściej skarżą się na obniżenie nastroju – 40,3%, zmęczenie i brak energii – 36,6%, a także zaburzenia snu – 27,1%. Wśród osób, które zauważyły u siebie analizowane symptomy, blisko połowa nie miała ich, zanim rozpoczęła się walka z wysoką inflacją i jej skutkami. Dodatkowo autorzy badania szacują, że obecnie straty dla całej gospodarki z powodu depresji mogą oscylować nawet w graniach ok. 2 mld zł rocznie.

RYNEK FARMACEUTYCZNY

OTC: Rynek handlu internetowego produktami OTC (lekami bez recepty, suplementami diety i dermokosmetykami) w latach 2017-2022 rósł w tempie 23% rocznie, biorąc pod uwagę dynamikę nominalną. Według prognoz PMR, w 2023 r. jego wartość wyniesie 2,8 mld zł w cenach netto.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Urteste: Złożyło w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o podjęcie zawieszonego wcześniej postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu, sporządzonego w związku z planowaną ofertą publiczną nie więcej niż 395 286 nowo emitowanych akcji serii E oraz w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B, C, D i E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, podała spółka.

genXone: Będzie w tym roku rozszerzać ofertę unikatowych badań dedykowanych medycynie spersonalizowanej, czyli nastawionej na precyzyjne diagnozowanie problemów zdrowotnych indywidualnych pacjentów, zapowiedziała spółka.

SDS Optic: Zawarł umowy dotyczące objęcia 450 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł każda, za cenę emisyjną wynoszącą 13 zł za jedną akcję serii F, podała spółka.

Mercator Medical: Miał 49,2 mln zł skonsolidowanej straty netto w IV kw. 2022 r. (wobec 4,9 mln zł zysku netto rok wcześniej) i 35,9 mln zł straty EBITDA (wobec 4,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane.

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

Pure Biologics: Wniosek odwoławczy Pure Biologics dotyczący dofinansowania projektu rozwoju leku PB003, przedstawiony do konkursu Agencji Badań Medycznych (ABM) na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii komórkowych lub produktów białkowych, został rozpatrzony pozytywnie i tym samym projekt został zarekomendowany do dofinansowania, podała spółka.

Medinice: Uzyskał raport z badań przedklinicznych fazy przewlekłej dla projektu CoolCryo i tym samym kończy badania przedkliniczne dla tego projektu CoolCryo, podała spółka. Medinice liczy, że jeszcze w tym roku rozpocznie badania kliniczne.

SDS Optic: Otrzymało informację o realizacji trzech kluczowych kamieni milowych z zakresu zastosowania technologii spółki w chorobach zakaźnych, realizowanych przez podmiot powiązany, FiBioMed, podało SDS Optic.

„Młodzi – sprawni w IT”: Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) wskazuje, że należy wyjść naprzeciw oczekiwaniom i aspiracjom zawodowym młodych osób z niepełnosprawnościami przez wsparcie ich zarówno w ramach realizowanych już programów (finansowane ze środków PFRON stypendia, dofinansowanie do mieszkań czy pojazdów), jak i nowych inicjatyw. Dlatego FPP wyszło z propozycją projektu „Młodzi – sprawni w IT” skierowanego do osób z niepełnosprawnościami, zachęcającego do podjęcia studiów informatycznych. Liczba osób z niepełnosprawnościami posiadających wykształcenie wyższe wynosi w Polsce 11% (dane GUS za II kw. 2022). Tymczasem wykształcenie zwiększa szanse na znalezienie pracy aż do 70%. Program proponowany przez FPP pomógłby zmniejszyć lukę na rynku pracy. . Program takich studiów byłby przygotowywany w ścisłej współpracy z pracodawcami z branży IT, którzy braliby udział również w procesie dydaktycznym. Kooperacja nauki i biznesu to klucz do sukcesu w procesie edukacji, w którym kształci się kadry na potrzeby rynku pracy. Projekt zakłada, że studenci mieliby u pracodawców płatne praktyki, a po ich zakończeniu gwarancję zatrudnienia w danej firmie. Zarówno kształcenie, jak i praca oraz praktyka odbywałyby się w warunkach przystosowanych do osób z danym rodzajem niepełnosprawności.

Źródła: depesze ISBnews, serwis ISBzdrowie.pl, ISBiznes.pl oraz informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews/ISBzdrowie)