Neuca podtrzymuje prognozę wzrostu rynku hurtu aptecznego o 6-10% w 2023 r.

Neuca podtrzymuje prognozę wzrostu rynku hurtu aptecznego o 6-10% w tym roku, poinformował prezes Piotr Sucharski. W I kw. wzrost szacowany jest przez spółkę na 8% r/r.

„Zakładaliśmy wzrost na poziomie od 6 do 10% [w 2023 r.] pod koniec ub.r. i tak [wtedy] komunikowaliśmy nasze prognozy. Ten gwałtowny wzrost rynku pod koniec ub.r. przesunął się jeszcze na początek tego roku, na styczeń, gdzie również dynamika była ponad 20-procentowa. Natomiast później, po wyhamowaniu zachorowań ta dynamika spadła do poziomu bliskiego zeru. Jednak I kw. to wzrost, prognozujemy, ok. 8%. Mieści się to w środku widełek naszej prognozy, stąd naszą prognozę utrzymujemy” – powiedział Sucharski podczas konferencji prasowej.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego w IV kw. 2022 r. wyniósł 31,6%. Grupa rozwija też sieć przychodni lekarskich, jest ekspertem w segmencie badań klinicznych, realizuje projekty telemedyczne i inwestuje w ubezpieczenia zdrowotne.

(ISBnews)