Powstał nowy ośrodek onkologii okulistycznej

W Klinice Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego-Państwowego Instytutu Medycznego ( WIM-PIB) powstał nowy ośrodek onkologii okulistycznej. Dysponuje on pełnym zapleczem diagnostyczno-terapeutycznym w zakresie leczenia nowotworów narządu wzroku.

Od wielu lat zespół z Kliniki Okulistyki WIM-PIB pod kierownictwem Prof. Marka Rękasa zajmował się diagnostyką i leczeniem nowotworów powierzchni oka i powiek niejednokrotnie wymagających złożonych rekonstrukcji. Diagnozował i sprawował opiekę nad pacjentami z guzami wewnątrzgałkowymi, wszczepiał implanty oczodołowe po usunięciu gałki ocznej. Nie było jednak możliwości leczenia nowotworów narządu wzroku promieniami.

Radioterapia-leczenie promieniami w wielu przypadkach pozwala skutecznie leczyć złośliwe nowotwory narządu wzroku z zachowaniem gałki ocznej i niejednokrotnie użytecznej ostrości wzroku.

Procedury napromieniania nowotworów narządu wzroku wymagają m.in. uzyskania zgody Państwowej Agencji Atomistyki i przede wszystkim zaangażowania interdyscyplinarnego zespołu doświadczonych specjalistów w dziedzinie chirurgii okulistycznej, onkologii klinicznej, radiologii, anestezjologii, radioterapii i fizyków medycznych. Po wielu staraniach taki zespół powstał.

WIM tym samym stał się jednym z trzech ośrodków w Polsce (poza Krakowem i Poznaniem), który dysponuje zapleczem umożliwiającym leczenie pacjentów z nowotworami narządu wzroku zgodnie z najwyższymi światowymi standardami.

Pierwsi pacjenci z czerniakami gałki ocznej zostali poddani leczeniu za pomocą brachyterapii Ru-106 w Klinice Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego-PIB w Warszawie.

Pacjentów wymagających konsultacji lub leczenia można kierować do Kliniki Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie drogą elektroniczną poprzez adres: onkologia.okulistyczna@wim.mil.pl

 

Zdjęcia: Piotr Bławicki WIM-PIB.