Ryvu Therapeutics miało 8,52 mln zł straty netto, 2,24 mln zł zysku EBITDA w IV kw. 2022

Ryvu Therapeutics odnotowało 8,52 mln zł jednostkowej straty netto w IV kw. 2022 r. wobec 18,45 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata netto z działalności kontynuowanej (bez programu motywacyjnego) wyniosła w IV kw. ub.r. 6,28 mln zł wobec 10,45 mln zł straty rok wcześniej.

Strata operacyjna wyniosła 0,68 mln zł wobec 18,31 mln zł straty rok wcześniej.

Zysk EBITDA sięgnął 2,24 mln zł wobec 14,86 mln zł straty rok wcześniej, zaś zysk EBITDA z działalności kontynuowanej (bez programu motywacyjnego oraz wyceny udziałów w NodThera) sięgnął 5,61 mln zł wobec 5,82 mln zł straty rok wcześniej.

Przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 35,02 mln zł w IV kw. 2022 r. wobec 16,85 mln zł rok wcześniej (w tym ze sprzedaży projektów R&D – odpowiednio: 24,58 mln zł wobec 10,36 mln zł).

W całym 2022 r. spółka miała 83,78 mln zł jednostkowej straty netto wobec 79,08 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach z działalności operacyjnej w wysokości 70,49 mln zł w porównaniu z 36,14 mln zł rok wcześniej.

Strata netto z działalności kontynuowanej (bez programu motywacyjnego) wyniosła w ub.r. 61,6 mln zł wobec 56,08 mln zł straty rok wcześniej.

Strata EBITDA w ub.r. sięgnęła 65,52 mln zł wobec 66,04 mln zł straty w tym ujęciu rok wcześniej, zaś strata EBITDA z działalności kontynuowanej (bez programu motywacyjnego oraz wyceny udziałów w NodThera) sięgnęła 34,41 mln zł wobec 43,33 mln zł straty rok wcześniej.

„Rok 2022 był dla nas bardzo owocny, zarówno w zakresie postępów w programach klinicznych, naszej aktywności w obszarze współprac partneringowych, jak i wzmocnienia pozycji gotówkowej Spółki. W drugiej połowie 2022 r. pozyskaliśmy niemal pół miliarda złotych w wyniku podpisania dwóch atrakcyjnych umów licencyjnych z Exelixis i BioNTech, umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz przeprowadzonej w grudniu oferty publicznej na warszawskiej giełdzie. W rok 2023 wkraczamy dobrze przygotowani do realizacji naszych celów, wśród których priorytetem jest rozpoczęcie fazy II badań klinicznych RVU120 w guzach litych i AML/HR-MDS. Z niecierpliwością czekamy na tegoroczne aktualizacje danych z naszych projektów klinicznych i przedklinicznych, w tym na prezentację danych dla programu PRMT5 podczas nadchodzącej konferencji AACR 2023” – skomentował współzałożyciel, największy akcjonariusz i prezes Paweł Przewięźlikowski, cytowany w komunikacie.

W 2023 r. spółka planuje rozpocząć fazę II badań klinicznych we flagowym programie RVU120 zarówno w leczeniu guzów litych, jak również ostrej białaczki szpikowej i zespołu mielodysplastycznego wysokiego ryzyka (AML/HR-MDS). Rozpoczęcie fazy II badań klinicznych planowane jest odpowiednio w II kw. i II poł. br.

Ryvu Therapeutics zostało założone w 2007 r. (jako Selvita). Jest polską firmą biotechnologiczną rozwijającą innowacyjne małocząsteczkowe związki o potencjale terapeutycznym w onkologii. Ryvu Therapeutics jest notowane na głównym rynku GPW.

(ISBnews)