Tygodniowy przegląd informacji ISBzdrowie i ISBnews z rynku medycyny i biotech

Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 13-17 marca.

RYNEK MEDYCYNY I BIOTECH

Sieć kardiologiczna: Rząd planuje przygotowanie regulacji ustawowej dotyczącej Krajowej Sieci Kardiologicznej na rok 2024, wynika z wypowiedzi ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Program pilotażowy tej sieci istnieje od ubiegłego roku. W dalszej kolejności – według ministra – planowane jest wdrożenie sieci neurologicznej i hematologicznej.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Pure Biologics: W ramach prowadzonego procesu przeglądu opcji strategicznych zawarł term sheet z ACRX Investments Limited, określający warunki potencjalnej transakcji udzielenia finansowania spółce, podało Pure Biologics. Środki pozyskane w ramach transakcji zostaną przeznaczone na dalsze finansowanie prac badawczo-rozwojowych (w tym projektów PB003 i PB004). Zgodnie z term sheet ACRX udzieli spółce pożyczki konwertowalnej na akcje spółki nowej emisji. Pożyczka wynosić będzie nie mniej niż 12 mln zł.

Urteste: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt Urteste sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E oraz praw do akcji serii E, podała Komisja. Firmą inwestycyjną jest Dom Maklerski BOŚ.

Krka: Grupa odnotowała 363,3 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 309,21 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka.

Scope Fluidics: Strategia spółki zakłada m.in. posiadanie w portfolio co najmniej pięciu nowych projektów, w tym co najmniej dwóch w formie spółek celowych, do końca 2025 r. oraz doprowadzenie do co najmniej dwóch transakcji strategicznych do końca 2028 r., podała spółka. Scope Fluidics ocenia, że po wypłacie dywidendy będzie miała wystarczające środki do rozwoju grupy kapitałowej w perspektywie trzech lat.

Bioceltix: Wyemituje do 400 tys. nowych akcji serii K. Jednocześnie akcjonariusz, Kvarko Group ASI, sprzeda 150 tys. posiadanych akcji, a cały uzyskany w ten sposób przychód zreinwestuje w kolejnych 150 tys. akcji emitowanych przez spółkę w niedalekiej przyszłości. Oznacza to, że do spółki wejdzie ekwiwalent pieniężny za 550 tys. akcji, podał Bioceltix. Transakcja sprzedaży przez akcjonariusza akcji istniejących oraz oferta nowych akcji serii K odbędą się w tym samym momencie i po tej samej cenie, która zostanie ustalona w oparciu o wyniki procesu ABB, rozpoczynającego się 14 marca.

Enel-Med: Zdecydował o rozpoczęciu w ramach grupy kapitałowej działań restrukturyzacyjnych, których rezultatem będzie przejęcie spółki zależnej – Dental Nobile Clinic z siedzibą w Piasecznie. Enel-Med nabył 100% udziałów tej spółki 1 lipca 2022 r. Prowadzi on działalność w placówce zlokalizowanej w Piasecznie.

Medicalgorithmics: James Landis dołączył do spółki jako dyrektor ds. sprzedaży i rozwoju biznesu na Amerykę Północną. Zatrudnienie Jamesa Landisa przybliża Medicalgorithmics do realizacji celów strategicznych na rynku amerykańskim. Landis będzie odpowiedzialny za rozszerzenie kanałów dystrybucji i rozwój inicjatyw wzrostu sprzedaży na rynkach Ameryki Północnej.

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

Medinice: Otrzymała od Południowokoreańskiego Urzędu Patentowego potwierdzenie ochrony patentowej na wynalazek „pneumatyczny bandaż uciskowy”, realizowany pod nazwą projektową „PacePress2”, podała spółka. Celem tego projektu jest stworzenie kolejnej wersji opatrunku uciskowego dla zmniejszenia ryzyka wystąpienia krwiaka w loży w miejscu implantacji urządzeń wykorzystywanych w elektroterapii serca np. stymulatora lub kardiowertera serca.

Scope Fluidics: Planuje rozpocząć early access program w projekcie BacterOMIC w tym roku, poinformował prezes Piotr Garstecki. Ocenia, że możliwości komercjalizacji projektu są szerokie.

MedApp: MedApp i Helimed Diagnostic Imaging zawarli umowę określającą warunki licencji oprogramowania RIS na wyłączność do 28 lutego 2025 r., podał MedApp. Oprogramowanie to powstało na podstawie umowy zawartej przez spółki 25 stycznia 2022 r. na wykonywanie systemu (prac programistyczno-projektowych) „Radiology Information System (RIS)”.

NanoGroup: 147 godzin – tyle czasu utrzymywano świńską nerkę poza organizmem w ramach badań NanoGroup nad innowacyjnym systemem do przechowywania organów NanOX. To rekordowy wynik. Przeprowadzony eksperyment zakończył się sukcesem, a nerki poddane perfuzji płynem opracowywanym przez polską spółkę wykazały prawidłowe parametry i procesy fizjologiczne. Zdaniem naukowców, oznacza to, że system może przejść do kolejnego etapu badań.

Neuca: Fundacja Neuca dla Zdrowia przebada pacjentów z 40 miejscowości w całej Polsce pod kątem wad wzroku. Bezpłatne badania przesiewowe w kierunku m.in. krótkowzroczności, nadwzroczności, astygmatyzmu i zeza wykonane zostaną przez wykwalifikowany personel przy użyciu specjalistycznej aparatury. Mobilna przychodnia Fundacji Neuca dla Zdrowia wyruszyła w drogę 6 marca i przez najbliższe 2 miesiące odwiedzi wszystkie województwa w całym kraju.

Milestone Medical: Rozpoczął sprzedaż materiałów CompuFlo Epidural na rzecz University Pain and Spine Center, które posiada 7 gabinetów w New Jersey i Nowym Jorku. Przyjęcie technologii nastąpiło po pomyślnej ocenie przez dr Didiera Demesmina, MD, MBA. Dr Demesmin jest lekarzem specjalizującym się w interwencyjnej medycynie bólu, posiadającym uprawnienia w zakresie anestezjologii i medycyny bólu. Jest również dyrektorem medycznym i założycielem University Pain and Spine Center, a także związany jest z niektórymi z najbardziej szanowanych szpitali w Central New Jersey, takich jak Robert Wood Johnson University Hospital, JFK Medical Center, Somerset Medical Center i Saint Peter’s University Hospital, gdzie jest dyrektorem medycyny bólu.

Źródła: depesze ISBnews, serwis ISBzdrowie.pl, ISBiznes.pl ora informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews/ISBzdrowie)