Biomed – Lublin ma umowę na rejestrację i dystrybucję ONKO BCG we Francji i Monako

Biomed – Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek zawarł z francuską firmą farmaceutyczną Laboratoires Majorelle umowę dotyczącą współpracy w zakresie rejestracji, dostawy i dystrybucji produktu leczniczego spółki o nazwie handlowej ONKO BCG 50 oraz ONKO BCG 100, podał Biomed. Łączna wartość zamówień w pierwszych 5 latach obowiązywania umowy to ok. 68,56 mln zł. Okres podstawowy umowy to 10 lat.

„Na podstawie umowy emitent udzielił Majorelle licencji do korzystania z dossier rejestracyjnego ONKO w celu uzyskania rejestracji produktu na terytorium Republiki Francuskiej oraz księstwa Monako, a także prawa do sprzedaży i dystrybucji ONKO po uzyskaniu rejestracji na terytorium. Umowa współpracy umożliwi bardziej efektywny rozwój sprzedaży dzięki wykorzystaniu potencjału oraz kompetencji obu spółek a także przyspieszy proces podejmowania strategicznych decyzji. Na mocy umowy Majorelle na podstawie dossier rejestracyjnego udostępnionego przez Biomed na podstawie udzielonej licencji zarejestruje produkt na rynku francuskim, a następnie Biomed będzie dostarczać produkt do Majorelle, zaś Majorelle będzie go sprzedawać na terytorium” – czytamy w komunikacie.

Strony określiły umownie prognozowany roczny poziom zamówień produktu o charakterze niewiążącym na okres 5 lat, począwszy od uzyskania rejestracji przez Majorelle. W każdym roku obowiązywania umowy dystrybutor składać będzie plan kroczący na okres kolejnych 6 miesięcy, który po jego akceptacji przez Biomed będzie uznany jako wiążący. Łączna wartość zamówień w pierwszych 5 latach obowiązywania umowy została określona przez strony na poziomie 14 940 400 euro, co w przeliczeniu na złotego stanowi kwotę 68 557 000 zł.

Uzyskanie przez Majorelle rejestracji powinno nastąpić nie później niż w ciągu 2 lat od podpisania umowy, zaś dostosowanie zdolności produkcyjnych przez Biomed będzie miało miejsce do końca roku 2025. Wprowadzenie Produktu na Terytorium nastąpi po uzyskaniu rejestracji i w ciągu 6 miesięcy od ustalenia ceny refundacyjnej produktu przez komisję ds. cen francuskiego regulatora odpowiedzialnego za ustalanie cen leków we Francji, przy czym o dokładnej dacie zadecydują wspólnie strony, podano także.

Biomed Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę, wyroby medyczne oraz odczynniki laboratoryjne, stosowane w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od 2015 r.

(ISBnews)