Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita
–Ministerstwo Zdrowia uspokaja logopedów protestujących przeciwko zmianom wprowadzonym za pośrednictwem ustawy o niektórych zawodach medycznych, podkreślając, że nowe wymogi nie mają zastosowania w systemie oświaty, gdzie pracuje większość logopedów. Resort wskazuje również, że logopedzi nie będą musieli rejestrować się jako podmiot leczniczy i spełniać określonych warunków sanitarnych, przepisy umożliwiają bowiem prowadzenie działalności leczniczej w miejscu pobytu pacjenta.

Głos Wielkopolski
–Podpisana została umowa na drugi etap prac nad Centralnie Zintegrowanym Szpitalem Klinicznym w Poznaniu. W ramach drugiego etapu prac powstanie ok. 27 tys. m2, na których docelowo znajdą się oddziały kardiologii z intensywną terapią, kardiochirurgii z transplantologią, endokrynologii, chirurgii naczyniowej, otolaryngologii, chirurgii szczękowo-twarzowej, neurochirurgii i neurotraumatologii, hipertensjologii i diabetologii.

Rzeszów Nasze Miasto
–Pracownia Biologii Molekularnej Kliniki Hematologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie otrzymała prestiżowy certyfikat GLP europejskiej organizacji badawczej ERIC (European Research Initiative on Chronic Lymphocytic Leukemia). Certyfikat poświadcza wysoką jakość badań mutacji w genie TP53 zaawansowaną technologią NGS (ang. next-generation sequencing). Jedynie 5 laboratoriów biologii molekularnej w Polsce posiada taki certyfikat.